Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka 450-ZS2-1LOG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 2010

2. Chaberek M.: Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Wyd. Uniw.

Gdańskiego, Gdańsk 2002.

3. Coyle J.J., Bardi E. J., Langley Jr C. J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2010

4. Ciesielski: Logistyka w strategiach firm. PWN, Warszawa 1999

5. Skowronek Cz.; Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2012.

J. Mangan, Ch. Lalwani, Global logistics and supply chain management, John Wiley & Sons, Chichester 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw.

Wyd. Helion, Gliwice 2007

2. Christopher M., Peck H.: Logistyka marketingowa. PWE, Warszawa 2005

3. Pfohl H.Ch.; Systemy logistyczne; Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.

Efekty uczenia się:

Umiejętności

1LOG_UW4 potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu KA7_UW4

1LOG_UW5 potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z określonego obszaru nauk o zarządzaniu oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy KA7_UW5

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria:

Ćwiczenia: - uzyskanie min 51% punktów możliwych do zdobycia z następujących aktywności: udział w dyskusji, zadanie grupowe , analiza studium przypadku, projekt / prezentacje zespołowe

Dopuszczane są max 2 nieobecności, pozostałe wymagają odpracowania na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Logistyka w przedsiębiorstwie

2. Zarządzanie łańcuchem dostaw

3. Logistyka zaopatrzenia

4. Logistyka gospodarki magazynowej

5. Logistyka produkcji

6. Logistyka transportu

7. Logistyka dystrybucji

8. Logistyka odpadów

Metody dydaktyczne:

Metody:

Ćwiczenia: zadania grupowe, studium przypadku, projekty/ prezentacje zespołowe, dyskusja

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard i MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 205
Anna Śleszyńska-Świderska, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 17/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 205
Anna Śleszyńska-Świderska, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.