Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia menedżerska 330-ES2-1EME
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ostoj I, Ekonomia menedżerska: problemy decyzyjne w studiach przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015.

Solek A., Optymalne decyzje: ekonomia menedżerska w zadaniach, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2013.

Froeb L. M., McCann B. T., red. nauk. przekł. E. Czarny, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012.

Waśniewska A., Skrzeszewska K., Ekonomia menedżerska: podstawy teoretyczne z zadaniami, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012.

Png I., Lehman D., przeł. Walczyna B., Ekonomia menedżerska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Samuelson W. F., Marks S.G.: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009

Piocha St., Gabryszak R. (red.): Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008

Begg D., Dornbusch R., Fischer S.: Ekonomia. Mikroekonomia (tom 1),PWE, Warszawa 2002

Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia, PWN, tom 1 - Warszawa 2003,tom 2 - Warszawa 2004

Timothy C. G. Fisher, David Prentice; Robert G. Waschik, Managerial economics: a strategic approach, London: Routledge 2010 2nd ed.

Christopher R Thomas; William F Shughart , The Oxford handbook of managerial economics, London; New York: Oxford University Press c2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1EME_W03 - kolokwium

UMIEJĘTNOŚCI

1EME_U01 - przeprowadzenie procesu decyzyjnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EME_K01 - dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach- dopuszczalne są 2 nieobecności na ćwiczeniach. Dodatkowe nieobecności (max. 2) powinny być zaliczone na konsultacjach. Brak zaliczenia nadliczbowych nieobecności jest przesłanką do braku zaliczenia ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie aktywności oraz oceny uzyskanej z kolokwium. Zaliczenie odbędzie się na platformie MS Teams.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej

2. Istota przedsiębiorstwa i jego działalności.

3. Prognozowanie w aspekcie ekonomii menedżerskiej.

4. Metody i narzędzia analizy mikroekonomicznej wspomagające podejmowanie decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie. Decyzje przedsiębiorstwa w warunkach niepewności.

5. Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej. Decyzje przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki otwartej

6. Funkcja popytu w przedsiębiorstwie i optymalna polityka cenowa.

7. Funkcja podaży w przedsiębiorstwie - produkcja.

8. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie.

9. Zastosowanie zdolności menedżerskich w systemie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

10. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia są prowadzone z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa Studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 304
Ewa Magrel 19/ szczegóły
2 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 201
Ewa Magrel 19/ szczegóły
3 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 204
Ewa Magrel 19/ szczegóły
4 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 205
Ewa Magrel 16/ szczegóły
5 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 302
Ewa Magrel 22/ szczegóły
6 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 317
Ewa Magrel 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.