Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna II 330-ES2-1TEI2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Helion 2016.

2. M. Alexander, D. Kusleika, Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha, Helion 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

2. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

3. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

4. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage Learning, Inc, 2016

Efekty uczenia się:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1TEI2_K01 (kolokwium)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów

Ocena z przedmiotu jest odzwierciedleniem pracy studenta:

- kolokwium

- samodzielna praca studentów w trakcie ćwiczeń i poza zajęciami.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnego zaliczenia kolokwium.

Nieobecności:

- dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach (2 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach (dwie w przypadku 30h ćwiczeń lub jedna w przypadku 15 h ćwiczeń);

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do przetwarzania danych.

Automatyzacja pracy.

Makra.

Wprowadzenie do pracy z narzędziem formularzy.

Zautomatyzowanie pracy przy rozwiązywaniu zadań z treścią.

Pola, przyciski i pokrętła przy pracy z interaktywnymi formularzami.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań praktycznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, praca samodzielna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 132
Agnieszka Zalewska-Bochenko 20/ szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 18:30 - 20:00, sala 132
Agnieszka Zalewska-Bochenko 20/ szczegóły
3 co druga środa (parzyste), 18:30 - 20:00, sala 132
Agnieszka Zalewska-Bochenko 19/ szczegóły
4 co drugi czwartek (nieparzyste), 10:00 - 11:30, sala 132
Agnieszka Zalewska-Bochenko 16/ szczegóły
5 co drugi czwartek (parzyste), 10:00 - 11:30, sala 132
Agnieszka Zalewska-Bochenko 22/ szczegóły
6 co drugi czwartek (parzyste), 8:15 - 9:45, sala 132
Agnieszka Zalewska-Bochenko 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.