Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia cz. 1 330-ES1-1MIK1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. REBIS, Warszawa 2012

4. Varian, H. R., Mikroekonomia, kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN 2002

Literatura uzupełniająca:

5. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2016

6. Nasiłowski M., M. Garbicz (red.)., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2016.

7. Krugman, P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

8. Solek A., Exercises in Microeconomics, Cracow University of Economics Press, Cracow 2013.

9. Sloman J., Essentials of Economics, Pearson Education, Economics Network, University of Bristol, 2007.

Efekty uczenia się:

Kolokwium:

efekty: E1_W01, E1_W02

Ocena aktywności, uczestnictwo w dyskusji:

efekty: E1_W01, E1_W02, E1_U01, E1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, aktywność studenta, prace domowe, uczestnictwo w dyskusji.

Wymagana jest obecność studenta na ćwiczeniach. Każda nieobecność powyżej 1 powinna być usprawiedliwiona i zaliczona u nauczyciela.

Zakres tematów:

Temat 1. Obszar zainteresowań ekonomii

Ekonomia a inne nauki

Podmioty gospodarcze i ich cele

Model homo oeconomicus

Problem wyboru ekonomicznego i koszt alternatywny

Analiza krzywej transformacji

Temat 2. Elementy rynku

Analiza popytu rynkowego

Graniczna cena

Elastyczności popytu i ich znaczenie

Analiza podaży rynkowej

Elastyczności podaży

Temat 3. Równowaga rynkowa

Istota dostosowań rynkowych (teoremat pajęczyny)

Optimum Pareto

Skutki nierównowagi rynkowej

Temat 4. Podstawy analizy zachowania konsumenta

Użyteczność całkowita i krańcowa

Prawa Gossena i ich interpretacja

Użyteczność a popyt

Wybór i nadwyżka konsumenta.

Temat 5. Równowaga konsumenta

Preferencje konsumenta i krzywa obojętności

Analiza linii budżetu

Równowaga konsumenta i jej zmiany

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne w Katedrze Ekonomii Politycznej WEiF UwB (po uprzednim kontakcie mailowym).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mateusz Łajewski 24/23 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Mateusz Łajewski 25/23 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Karolina Trzaska 21/23 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Karolina Trzaska 24/23 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Karolina Trzaska 24/23 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Karolina Trzaska 23/23 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Karolina Trzaska 26/23 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Karolina Trzaska 24/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)