Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia cz. 2 330-ES1-1MIK2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. REBIS, Warszawa 2012

4. Varian, H. R., Mikroekonomia, kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN 2002 Ibuk libra

Literatura uzupełniająca:

5. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2016

6. Nasiłowski M., M. Garbicz (red.)., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2016.

7. Krugman, P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015. Ibuk libra

8. Solek A., Exercises in Microeconomics, Cracow University of Economics Press, Cracow 2013.

9. Sloman J., Essentials of Economics, Pearson Education, Economics Network, University of Bristol, 2007.

Literatura dostępna online (Ibuk libra):

Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii

Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S.

Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski

P.Krugman, R.Wells, Mikroekonomia

T. Zalega, Mikroekonomia

Efekty uczenia się:

Wszystkie efekty kształcenia realizowane na wykładzie weryfikowane są w ramach egzaminu pisemnego: 1EKO1_W01, 1EKO1_W02

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie przedmiotu Mikroekonomia cz. 2 odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu końcowego w sesji letniej. Egzamin zawiera pytania otwarte.

Jeśli zajęcia będą nadal w trybie zdalnym, to również egzamin będzie on-line (Blackboard)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Przystąpienie do egzaminu bez zaliczonych ćwiczeń unieważnia jego wynik.

Ćwiczenia - zaliczenie na stopień uzyskuje się na podstawie oceny aktywności studenta na zajęciach, prac domowych i wyników kolokwium.

Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia na egzaminie co najmniej 50% możliwych punktów.

Wszystkich studentów roku obowiązuje wspólny termin egzaminu i egzaminu poprawkowego.

Nie przewiduje się innych terminów i innych sposobów zaliczenia.

Zakres tematów:

Temat 1. Teoria konkurencji

Temat 2. Teoria produkcji

Temat 3. Efektywność i czynniki efektywności

Temat 4. Innowacje i postęp techniczny

Temat 5. Teoria kosztów

Temat 6. Równowaga firmy w konkurencji doskonałej

Temat 7. Równowaga monopolu pełnego

Temat 8. Równowaga w konkurencji niedoskonałej

Temat 9. Współczesne nurty teorii przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne:

Wykład online z wykorzystaniem prezentacji Power Point (MS. Teams)

Konsultacje indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 301
Ewa Gruszewska 101/90 szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 301
Ewa Gruszewska 97/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.