Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria II 330-EN2-1EC2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław

2012.

Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004 i nast.

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

James H. Stock, Mark W. Watson, Introduction to econometrics, Boston 2015

Literatura uzupełniająca:

Grabowski W., Welfe A., Ekonometria – zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010.

Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań., PWN, Warszawa 2006.

Witkowska D., Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Podręcznik z przykładami i zadaniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

1EC2_W01 Kolokwium, aktywność na zajęciach

1EC2_W02 Kolokwium, aktywność na zajęciach

1EC2_U01 Kolokwium, aktywność na zajęciach

1EC2_U02 Kolokwium, aktywność na zajęciach

1EC2_K01 Kolokwium, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Zaliczenie ćwiczeń następuję na podstawie uzyskanych punktów z dwóch kolokwiów oraz aktywności na zajęciach. Odpracowywanie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godzin dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodpracowanych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów z każdego kolokwium.

Punktacja (w%):

<95-100> – 5,0

<85-95) – 4,5

<75-85) – 4,0

<65-75) – 3,5

<51-65) – 3,0.

Zakres tematów:

1. Zastosowanie narzędzi informatycznych do podstawowych analiz matematycznych i statystycznych wykorzystywanych w ekonometrii

2. Rozwiązywanie zadań dotyczących specyfikacji modelu ekonometrycznego, w szczególności klasyfikacji zmiennych, modeli i doboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego

3. Rozwiązywanie zadań dotyczących estymacji parametrów liniowego modelu ekonometrycznego. Wykorzystanie programu Excel i GRETL.

4. Rozwiązywanie zadań dotyczących weryfikacji jednorównaniowego modelu ekonometrycznego (weryfikacja merytoryczna i statystyczna). Wykorzystanie programu Excel i GRETL.

5. Budowa bazy danych empirycznych służącej do doboru zmiennych do budowy modelu ekonometrycznego, specyfikacja tego modelu, jego estymacja i weryfikacja. Wykorzystanie programów Excel i GRETL.

6. Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego.

7. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna nad zadaniami pod nadzorem prowadzącego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 304
Jacek Marcinkiewicz 21/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 304
Jacek Marcinkiewicz 21/ szczegóły
3 co druga sobota (parzyste), 11:40 - 13:25, sala 304
Jacek Marcinkiewicz 21/ szczegóły
4 co druga sobota (parzyste), 9:50 - 11:35, sala 304
Beata Madras-Kobus 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.