Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia 330-PS1-1EKO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Księżyk M., Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, Wyd. AGH, Kraków 2015.

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, Meredyk K. (red.), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2014.

4. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, Marciniak S. (red.), WN PWN, Warszawa 2013.

5. Samuelson P. A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012.

Literatura uzupełniająca:

6. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.

7. Podstawy ekonomii, Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), WN PWN, Warszawa 2015.

8. Ekonomia dla prawników i nie tylko, Bednarski M., Wilkin J. (red.), Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

9.Krugman P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

10.Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

Efekty uczenia się:

1EKO_WG1 (KA6_WG1), 1EKO_WG2 (KA6_WG2), 1EKO_WG3 (KA6_WG3), 1EKO_WG4 (KA6_WG4), 1EKO_WG7 (KA6_WG7), 1EKO_WG8 (KA6_WG8), 1EKO_UU1 (KA6_UU1)

Metody sprawdzania efektów: ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin.

Cykl zajęć kończy się egzaminem pisemnym w formie testu, przeprowadzonym na platformie Blackboard. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych, zadań. Na ocenę końcową składają się: wynik z egzaminu pisemnego, aktywność podczas wykładów.

Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Test na platformie Blackboard 4 lutego 2021 r. w Kursie: Ekonomia WYKŁAD (w zakładce TREŚĆ), w godz. 13.30 - 15.00. Po godzinie 15.00 nie będzie już możliwe podejście do testu. Do testu można podejść tylko raz.

Test składa się z 16 pytań, które system losuje z tematycznych zestawów pytań. Każdy Student otrzyma tą samą liczbę pytań z ocenianego zakresu zagadnień. Pytania pojawią się pojedynczo. Nie będzie można cofać się do pytań, na które udzielono odpowiedzi, zapisano odpowiedź.

Czas na rozwiązanie testu 30 minut.

Maksymalna liczba punktów za test: 20 punktów. Zaliczenie od 11 punktów.

Wyniki z testu będą dostępne po sprawdzeniu przez prowadzącego.

Punktacja i oceny:

20-19 bardzo dobry

18-17 dobry plus

16-15 dobry

14-13 dostateczny plus

12-11 dostateczny

Zakres tematów:

Temat 1. Przedmiot ekonomii

Temat 2. Środki działalności gospodarczej. Kapitał.

Temat 3. Mechanizm rynkowy

Temat 4. Teoria konsumenta

Temat 5. Teoria produkcji. Efektywność i czynniki efektywności

Temat 6. Pieniądz i bank.

Temat 7. Gospodarka narodowa jako przedmiot badań naukowych. Mechanizm ekspansji gospodarczej.

Temat 8. Rachunek produktu narodowego

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 wykłady odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny prowadzony z wykorzystaniem narzędzi wizualnych, angażujący słuchaczy do aktywności (30 godz.);

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Wykłady mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu makroekonomii, ale również wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk we współczesnej gospodarce.

Student ma możliwość dyskusji na konsultacjach u prowadzącego wykład.

Wymogi techniczne:

1. Zalecany laptop z systemem Windows 8 lub nowszym wraz z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami, z dostępem do stałego łącza internetowego (niezalecany internet mobilny), z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox 69 lub wyższej (nie zalecane Opera, Internet Explorer).

2. Zalecany komputer stacjonarny z systemem Windows 8 lub nowszym wraz z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami, z dostępem do stałego łącza internetowego (niezalecany internet mobilny), z zainstalowaną przeglądarką

Mozilla Firefox (nie zalecane Opera, Internet Explorer), mikrofonem i kamerą internetową.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 220
Anna Gardocka-Jałowiec 91/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.