Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy-Angielski-Lektorat cz.2 450-ZS2-1ANGL2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Professional English in Use Finance, Ian MacKenzie, Cambridge University Press

Professional English in Use Marketing, Cate Farrall and Marianne Lindsley, Cambridge University Press

Czasopisma i gazety: 'Newsweek', 'The Guardian'

www.ted.com

www.onestopenglish.com

www.linguahouse.com

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice (KA6_WG1) w kontekście języka obcego

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku obcym (KA6_UW4),

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KA6_KK1)

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (KA6_KO3)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują zaliczenie na ocenę. Przedmiot kończy się egzaminem ustnym.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie roku: kolokwia, prezentacja, pisanie streszczenia artykułu.

Warunki zdania Egzaminu:

Uzyskanie przynajmniej 50% punktów z egzaminu.

Zakres tematów:

Artykuł Newsweek - Replacable you

Artykuł The Guardian - Firms tag workers to improve efficiency

Artykuł The Guardian - Can anyone halt the menacing creep of facial recognition technology?

Artykuł The Guardian - Safety fears over Europe's busy skies.

Keeping up with technology - what managers and executives need to know.

Artykuł The Guardian - Norwegian sugar tax sends sweet-lovers over border to Sweden.

Artykuł The Guardian - The world's rich nations miss a golden opportunity to back fair trade.

Artykuł www.ted.com How to write a resume that will get you noticed.

Artykuł www.ted.com How to ace your next online job interview.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń słownictwa specjalistycznego na podstawie artykułów o tematyce związanej z zarządzaniem.

Analiza tekstów, zadania na słownictwo, ustne omawianie zagadnień z dziedziny zarządzania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 318
Paulina Nalewajko 17/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 318
Paulina Nalewajko 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.