Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe, cz. I 330-MS1-3SED1
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

4. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

3SED1_W01 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED1_W02 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED1_W03 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED1_W04 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED1_U01 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED1_U02 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED1_U03 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED1_K01 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED1_K02 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED1_K03 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia pierwszej części seminarium licencjackiego:

- opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, plan pracy, literatura)

- złożenie i zaakceptowanie przez promotora pierwszego rozdziału pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

1. Cel, zakres i przedmiot seminarium dyplomowego

2. Określenie celu pracy licencjackiej: cechy pracy, kryteria oceny merytorycznej, rola promotora

3. Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z metodologią i przebiegiem badania naukowego (podstawowe metody badawcze, determinanty ich wyboru, narzędzia badawcze)

4. Zasady pisania prac naukowych, wymagania stawiane tekstowi pracy (formalne, merytoryczne, etyczne)

5. Formułowanie problemów badawczych i hipotez badawczych

6. Określenie zasad wyboru tematu pracy licencjackiej (granice wyznaczania tematyki pracy, kryteria doboru tematu)

7. Organizacja procesu pisania pracy licencjackiej, omówienie prawidłowej kolejności poszczególnych etapów pisania pracy, warsztat pracy

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 12:00, sala 203
Henryk Wnorowski 12/12 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 16:45 - 19:00, sala 219
Jerzy Grabowiecki 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)