Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prognozowanie procesów ekonomicznych 330-EN2-2PPE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Barteczko Krzysztof, Bocian Andrzej F., Prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych, Wyd. UwB, Białystok 2010.

2. Cieślak Maria (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa 2011.

3. Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2008.

4. Nicolas Carnor, Vincent Koen and Bruno Tissot. Economic forecasting and policy, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Uzupełniająca:

1. Nowak Edward, Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 2006.

2. Welfe Aleksander (red.), Modele i polityka makroekonomiczna, PWE, Warszawa 2002.

3. Bazy danych: NBP, GUS, Eurostatu, ECB, KE.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

3PPE_U01 udział w zajęciach- dyskusja, rozwiązywanie zadań, kolokwium

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2PPE_K01 udział w zajęciach- dyskusja;

zgodnie z Zarządzeniem nr 35 JM Rektora UwB z dnia 25 maja 2020r. oraz Decyzją nr 13/2020 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 10 września 2020r.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe- ćwiczenia, kolokwium. Standardowa skala ocen.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do prognozowania. Pozyskiwanie i analiza danych.

Metody naiwne i średniej ruchomej.

Metody wygładzenia wykładniczego.

Modele tendencji rozwojowej.

Metody składowej periodycznej.

Metody ostrzegawcze i heurystyczne.

Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca indywidualna, rozwiązywanie zadań;

zgodnie z Zarządzeniem nr 35 JM Rektora UwB z dnia 25 maja 2020r. oraz Decyzją nr 13/2020 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 10 września 2020r.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Arkadiusz Niedźwiecki, Paweł Piątkowski 24/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Arkadiusz Niedźwiecki, Paweł Piątkowski 23/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Arkadiusz Niedźwiecki, Paweł Piątkowski 23/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Arkadiusz Niedźwiecki, Paweł Piątkowski 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)