Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe transakcje gospodarcze 330-EN2-2LTRA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. "Handel zagraniczny: organizacja i technika", red. nauk. J. Rymarczyk, PWE, 2017.

2. B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa, 2012.

3. K.P. Białecki, TT. Kaczmarek, Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Od przygotowania do realizacji transakcji eksportowej, Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. TT. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym, Difin, Warszawa 2012.

2. W. Kozioł, A. Nowak (red.), Handel zagraniczny. Perspektywa europejska, Warszawa 2011.

3. D. Marciniak-Neider, Rozliczenia międzynarodowe, PWE, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

2LTRA_W01 - kolokwium, rozwiązywanie zadań i kazusów, analiza danych statystycznych

2LTRA_W02 - kolokwium, rozwiązywanie zadań i kazusów, samodzielne przygotowanie opracowania tematu lub prezentacji

2LTRA_W03 - kolokwium, rozwiązywanie zadań i kazusów, dyskusja w grupie, samodzielne przygotowanie opracowania tematu lub prezentacji

2LTRA_W04 - kolokwium, rozwiązywanie zadań i kazusów, dyskusja w grupie, samodzielne przygotowanie opracowania tematu lub prezentacji, analiza danych statystycznych

2LTRA_U01 - kolokwium, rozwiązywanie zadań i kazusów, analiza danych statystycznych, samodzielne przygotowanie opracowania tematu lub prezentacji, dyskusja w grupie

2LTRA_U02 - kolokwium, rozwiązywanie zadań i kazusów, analiza danych statystycznych, samodzielne przygotowanie opracowania tematu lub prezentacji

2LTRA_U03 - kolokwium, rozwiązywanie zadań i kazusów, samodzielne przygotowanie opracowania tematu lub prezentacji

2LTRA_U04 - rozwiązywanie zadań i kazusów, samodzielne przygotowanie opracowania tematu lub prezentacji, dyskusja w grupie

2LTRA_K01 - samodzielne przygotowanie opracowania tematu lub prezentacji, dyskusja w grupie, analiza danych statystycznych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest obecność na zajęciach (dopuszczalne jedna nieobecność w semestrze, nieobecności powyżej dopuszczalnej liczby powinny być zaliczone na konsultacjach), zaliczenie kolokwium i uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kolokwium w formie testu składającego się z 15 pytań zamkniętych i otwartych - każde warte 1 punkt. Zaliczenie wymaga prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 8 pytań, czyli uzyskania 8 punktów.

Kolokwium przeprowadzane jest na platformie Blackboard. Każdy student losuje 15 pytań z puli 24 pytań - wszystkie wylosowane pytania są od razu wyświetlane. Limit czasu na wypełnienie testu to 25 minut.

Za aktywność w trakcie zajęć można otrzymać do 5 punktów. Punkty można otrzymać za uczestnictwo w dyskusji, rozwiązywanie zadań na zajęciach oraz za opracowanie zadanego tematu/kazusu w formie krótkiej prezentacji.

Na ocenę końcową będą składać się: punkty za kolokwium w formie testu oraz punkty za aktywność.

PUNKTACJA

W sumie uzyskać można 20 punktów.

10-12 - dostateczny

13-14 - dostateczny plus

15-16 - dobry

17-18 - dobry plus

19-20 - bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Rodzaje i znaczenie międzynarodowych transakcji gospodarczych we współczesnej gospodarce światowej

2. Formy międzynarodowych obrotów handlowych i warunki ich wyboru

3. Zwyczaje, uzanse i formuły handlowe

4. Kontrakt handlowy oraz proces jego realizacji

5. Dokumenty w handlu zagranicznym

6. Znaczenie polityki handlowej dla prowadzenia transakcji gospodarczych w skali międzynarodowej

7. Wpływ kursu walutowego na zawieranie międzynarodowych transakcji gospodarczych

Metody dydaktyczne:

rozwiązywanie zadań i kazusów, analiza danych statystycznych, dyskusja w grupie, samodzielne przygotowanie opracowania tematu lub prezentacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
4 (brak danych), (sala nieznana)
Maksymilian Fiedoruk 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.