Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prognozowanie procesów ekonomicznych 330-ES2-2PPE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Cieślak Maria (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa 2011.

2. Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa

2008.

3. Nicolas Carnor, Vincent Koen and Bruno Tissot. Economic forecasting and policy, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Uzupełniająca:

1. Barteczko Krzysztof, Bocian Andrzej F., Prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych, Wyd. UwB, Białystok 2010.

2. Nowak Edward, Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 2006.

3. Welfe Aleksander (red.), Modele i polityka makroekonomiczna, PWE, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

3PPE_U01 - weryfikacja na podstawie zadań rozwiązywanych w trakcie ćwiczeń i prac wykonywanych w grupach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2PPE_K01 - weryfikacja na podstawie prac wykonywanych w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie systemu punktowego obejmującego:

- zadania rozwiązywane w trakcie zajęć

- prace grupowe

- kolokwium

Praca za pomocą platformy Blackboard.

Skala ocen:

0-50% punktów - 2,0

51-60% punktów - 3,0

61-70% punktów - 3,5

71-80% punktów - 4,0

81-90% punktów - 4,5

91-100% punktów - 5,0

Zakres tematów:

Wprowadzenie do prognozowania. Podstawowe pojęcia

Szeregi czasowe – pojęcie, dekompozycja

Metody naiwne i średniej ruchomej

Wygładzanie wykładnicze

Modele tendencji rozwojowej

Modele składowej periodycznej

Prognozy ostrzegawcze

Prognozowanie w oparciu o modele ekonometryczne

Modele autoregresyjne, ARMA i ARIMA

Metody heurystyczne prognozowania

Zastosowanie prognozowania w przedsiębiorstwach

Metody analogowe

Scenariusze

Metody analizy wielowymiarowej

Metody dydaktyczne:

Zadania rozwiązywane w programie Excel, praca grupowa - rozwiązywanie problemów, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Piątkowski, Arkadiusz Niedźwiecki 27/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Piątkowski, Arkadiusz Niedźwiecki 20/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Piątkowski, Arkadiusz Niedźwiecki 20/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Piątkowski, Arkadiusz Niedźwiecki 20/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Piątkowski, Arkadiusz Niedźwiecki 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)