Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz 4 330-EN1-2ANG4
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Clark R., D. Baker, 2015: Oxford English for Careers. Finance 1. Oxford University Press.

Duckworth, M., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate". Oxford.

Hughes, J., Nauton, J. "Business Result Intermediate". Oxford.

Flinders, S. "Professional English, Business: General". Penguin.

MacKenzie, I. Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.

Hobbs, M., Starr Keddle, J. "Commerce 2". Oxford.

McKellen, J.S., "Test your Busines English". Pearson Education Limited

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

www.bbc.com/news/business/

en.wikipedia.org/wiki/Category:Business

www.onestopenglish.com

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. S1A_U10

2. Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. S1A_U09

Metody weryfikacji:

Prezentacja, test semestralny, praca pisemna, aktywność na zajęciach.

Studenci będą zobowiązani do przedstawienie prezentacji multimedialnej w grupach - ocena efektów pracy zespołowej.

Test semestralny na ocenę.

Prace pisemne oceniane będą w zależności od stopnia złożoności danego tekstu.

Aktywność podczas zajęć nagradzana jest plusami. Trzy plusy zamieniane są na ocenę bardzo dobrą.

Metody i kryteria oceniania:

Semestr kończy się zaliczeniem na ocenę. Lektorat kończy się egzaminem.

Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie semestru letniego: za testy, prace pisemne, prezentacje, prace domowe, aktywność na zajęciach, prace przesyłane mailowo oraz zadania na platformie Blackboard.

Zakres tematów:

Bieżące wydarzenia gospodarcze

Etyczny biznes

Praca i kariera

List motywacyjny

CV

Rozmowa kwalifikacyjna

Staż/Praca za granicą – wady i zalety

Tematy wybrane przez studentów w ramach prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej

Metody dydaktyczne:

Praca z całą grupą

Praca w parach i małych grupach

Indywidualna praca studenta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Kubas 25/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Kubas 28/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Kubas 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.