Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiebiorstwa 330-EN1-2XFPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

odstawowa:

• J.Szczepański, L.Szyszko, Finanse przedsiębiorstwa, Polskie Wydaw-nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007,

• A.Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa: strategia i instrumenty, Pol-skie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011,

• J.Czekaj, Z.Dresler, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Wydaw-nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Uzupełniająca:

• D.Wielgórka, M.Chudzicki, Zarządzanie Finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009,

• J.Franc-Dąbrowska, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydaw-nictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2008,

• J.Śliwa ,Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Nau-kowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007,

• P.Szczepanowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wdawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: Sposoby weryfikacji:

2XFPR_W01 kolokwium

2XFPR_W02 kolokwium

2XFPR_W03 kolokwium

2XFPR_U01 : kolokwium ; rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe)

2XFPR_U02 : kolokwium ; rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe); aktywność na zajęciach

2XFPR_U03 : rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe); aktywność na zajęciach

2XFPR_U04: praca w domu; aktywność na zajęciach

2XFPR_K01 : kolokwium; aktywność na zajęciach

2XFPR_K02 : aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach- dopuszczalna jest 1 nieobecność na ćwiczeniach. Dodatkowe nieobecności powinny być zaliczone na konsultacjach.

Na ocenę końcową będzie miała wpływ aktywność studenta na zajęciach, uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy w grupie oraz uzyskany z kolokwium wynik.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 50%+1 pkt łącznej ilości punktów uzyskanych w przedstawionych form.

Zakres tematów:

1. Wartość pieniądza w czasie

2. Analiza progu rentowności

3. Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem

4. Analiza strukturalna sprawozdań finansowych

5. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych

6. Zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa

7. Koszt i struktura kapitału przedsiębiorstwa

8. Majątek przedsiębiorstwa i jego finansowanie

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

rozwiązywanie zadań i przykładów z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych - wykorzystanie metody przypadków (case study).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:15, sala 206
Magda Wiśniewska-Kuźma 25/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 206
Magda Wiśniewska-Kuźma 28/ szczegóły
3 co druga sobota (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 206
Magda Wiśniewska-Kuźma 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.