Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstwa 330-ES1-2XFPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

2. Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Wraszawa 2017.

3. Świderska G. K., Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2018.

4. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.

5. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J.Czekaj, Z.Dresler, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2.W.T. Harrison [et al.],Financial accounting : international financial reporting standards, Boston [etc.] : Pearson, cop. 2014.

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia: Sposoby weryfikacji:

2XFPR_W01 Egzamin końcowy(test)

2XFPR_W02 Egzamin końcowy(test)

2XFPR_W03 Egzamin końcowy(test)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (test – 100%)

Egzamin odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Blackboard

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie założonych do realizacji w ramach ćwiczeń efektów kształcenia. Egzamin pisemny weryfikujący założone efekty kształcenia składający się z testu jednokrotnego wyboru.

Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 50%+1 pkt łącznej ilości punktów z egzaminu.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w tematykę zarządzania finansami przedsiębiorstw.

2. Kalkulacja ceny pieniądza.

3. Próg rentowności jako stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa.

4. Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita.

5. Analiza czynników kształtujących wynik finansowy

6. Sprawozdania finansowe i jego analiza wstępna.

7. Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

8. Zarządzanie kapitałem obrotowym.

9. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie.

10. Wpływ podatków na wynik działalności przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Narzędziem wykorzystanym do prowadzenia zajęć w formie zdalnej jest platforma Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 132
Anna Wierzbicka 121/120 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.