Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium 330-ES1-2XPSE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Sztumski, Janusz, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012

2. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

3. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

4. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

2XPSE_W01 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie

tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2XPSE_W02 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie

tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2XPSE_W03 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie

tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2XPSE_W04 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie

tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2XPSE_U01 Opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad

etyki

2XPSE_U02 Opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad

etyki

2XPSE_K01 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie

tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia pierwszej części seminarium licencjackiego:

- opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, plan pracy, literatura)

Zakres tematów:

1. Cel, zakres i przedmiot seminarium dyplomowego

2. Określenie celu pracy licencjackiej: cechy pracy, kryteria oceny merytorycznej, rola promotora

3. Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z metodologią i przebiegiem badania naukowego (podstawowe metody badawcze, determinanty ich wyboru, narzędzia badawcze)

4. Zasady pisania prac naukowych, wymagania stawiane tekstowi pracy (formalne, merytoryczne, etyczne)

5. Formułowanie problemów badawczych

6. Określenie zasad wyboru tematu pracy licencjackiej (granice wyznaczania tematyki pracy, kryteria doboru tematu, formułowanie problemu badawczego).

7. Organizacja procesu pisania pracy licencjackiej, omówienie prawidłowej kolejności poszczególnych etapów pisania pracy, warsztat pracy.

8. Analiza materiałów źródłowych (umiejętność oceny i selekcji materiałów; analiza literatury naukowej) w aspekcie przygotowywanej pracy licencjackiej.

9. Określenie problematyki badawczej, celu pracy i tematu pracy wraz z uzasadnieniem.

10. Konstrukcja i prezentacja planów pracy

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 220
Renata Przygodzka 11/11 szczegóły
2 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 208
Ryta Dziemianowicz 12/11 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 319
Grażyna Michalczuk 11/11 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 234
Marek Proniewski 11/11 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 229
Joanna Prystrom 11/11 szczegóły
6 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 233
Ewa Gruszewska 9/11 szczegóły
7 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 305
Ewa Roszkowska, Iwona Skrodzka 11/11 szczegóły
8 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 202
Barbara Roszkowska-Mądra 11/11 szczegóły
9 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 305
Dorota Perło 11/11 szczegóły
10 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 220
Mirosława Kozłowska-Burdziak 11/11 szczegóły
11 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala 221
Robert Ciborowski 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.