Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria I 330-ES1-3EC1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Anholcer M., Badania operacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009

Dorosiewicz S., i in., Ekonometria, SGH, Warszawa 1994 i nast. wydania

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red. nauk), Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011

Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011

Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

Busłowski A., Stabilność rozwiązania optymalnego zadania programowania liniowego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2000

Grabowski W., Welfe A., Ekonometria: zbiór zadań,: PWE, Warszawa 2010

Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa 2009

Marcinkowska-Lewandowska W., Plebaniak J., Podgórska J., Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach, SGH, Warszawa 2001

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

3EC1_W01 Kolokwium, aktywność na zajęciach

3EC1_W02 Kolokwium, aktywność na zajęciach

3EC1_W03 Kolokwium, aktywność na zajęciach

3EC1_U01 Kolokwium, aktywność na zajęciach

3EC1_U02 Kolokwium, aktywność na zajęciach

3EC1_U03 Kolokwium, aktywność na zajęciach

3EC1_K01 Kolokwium, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Zaliczenie ćwiczeń następuję na podstawie uzyskanych punktów z dwóch kolokwiów oraz aktywności na zajęciach. Odpracowywanie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godzin dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodpracowanych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów z każdego kolokwium.

Zakres tematów:

Rozwiązywanie zadań dotyczących programowania liniowego

Rozwiązywanie PL metodą graficzną

Rozwiązywanie PL metodą sympleks

Rozwiązywanie zadań z zakresu analizy postoptymalizacyjnej

Rozwiązywanie zadań dotyczących symetrycznego zagadnienia dualnego

Rozwiązywanie zadań z zakresu zagadnienienia transportowego

Konstruowanie, estymacja parametrów i weryfikacja jednorównaniowych modeli ekonometrycznych z jedną zmienną objaśniającą w zadaniach

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 132
Dorota Perło, Norbert Arszułowicz 19/22 szczegóły
2 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 303
Jacek Marcinkiewicz 26/22 szczegóły
3 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala 301
Jacek Marcinkiewicz 20/22 szczegóły
4 każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala 304
Jacek Marcinkiewicz 24/22 szczegóły
5 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 207
Norbert Arszułowicz 22/22 szczegóły
6 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 205
Norbert Arszułowicz 21/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.