Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia integracji gospodarczej 330-ES1-3EKR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Barcz, Integracja europejska w okresie przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Formy europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004.

Literatura uzupełniająca:

H.T. Tendera-Właszczuk, W. Bąba, M. Zajączkowska (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Difin, Warszawa 2016.

T. Cukiernik, Dziesięć lat w Unii: bilans członkostwa, Wydawnictwo „Wektory”, Bielany Wrocławskie 2015.

E. Małuszyńska, G. Mazur (red.), Unia Europejska 2014+, Difin, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

3EKR_U01: kolokwium zaliczeniowe, ocenianie ciągłe (aktywność na zajęciach)

3EKR_K01: kolokwium zaliczeniowe, ocenianie ciągłe (aktywność na zajęciach)

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach (MS Teams) (20p.) i kolokwium (BB) (30p.):

dostateczna (3) 26 – 30

dostateczna plus (3,5) 31 – 35

dobra (4) 36 – 40

dobra plus (4,5) 41 – 45

bardzo dobra (5) 46 – 50

Zakres tematów:

Treści ćwiczeń:

1. Zarys teorii integracji międzynarodowej.

2. Proces i mechanizmy międzynarodowej integracji gospodarczej.

3. Integracja gospodarcza w ramach Unii Europejskiej- unia celna, Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej, Unia Gospodarcza i Walutowa.

4. Wybrane dziedziny polityk wspólnotowych (cele, narzędzia, ewolucja).

5. Polityka regionalna Unii Europejskiej.

6. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z

pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z

wykorzystaniem platformy MS TEAMS: praca indywidualna, praca zespołowa, moderowana dyskusja na zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 304
Arkadiusz Niedźwiecki 20/22 szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 304
Arkadiusz Niedźwiecki 26/22 szczegóły
3 co drugi czwartek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 304
Arkadiusz Niedźwiecki 21/22 szczegóły
4 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 304
Arkadiusz Niedźwiecki 23/22 szczegóły
5 co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 304
Arkadiusz Niedźwiecki 22/22 szczegóły
6 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 302
Arkadiusz Niedźwiecki 20/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.