Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse lokalne 330-ES1-3FIL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

2. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

3. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

4. M. Poniatowicz, Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2018.

5. D. Wyszkowska, Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego JST. Studium empiryczne gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018.

6. C. Farvacque-Vitkovic, M. Kopanyi, Municipal Finances. A Handbook for Local Government, World Bank, Washington 2014.

7. R. Ebel (ed.), Oxford Handbook of State and Local Government Finance, Oxford University Press 2012.

8. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 38.

9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz. U. z 2019 r. z póź. zm.

Efekty uczenia się:

FIL_W01 - zaliczenie pisemne

FIL_W02 - zaliczenie pisemne

FIL_K01 - prace pisemne w grupach

FIL_K02 - prace pisemne w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: kolokwium (test) - na platformie Blackboard, dodatkowym warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest udział w rozwiązywaniu zadań w grupach

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne - omówienie literatury, zagadnień, warunków zaliczenia. Wstępna dyskusja o finansach lokalnych.

2. Budżet JST. Klasyfikacja budżetowa. Procedura budżetowa. Budżet w układzie tradycyjnym a budżet zadaniowy.

3. Zadania JST.

4. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa). Problematyka samodzielności finansowej JST.

5. Zewnętrzne dochody jednostek samorządu terytorialnego.

6. Inne źródła finansowania zadań samorządu terytorialnego (kredyty, pożyczki, emisja i sprzedaż papierów wartościowych).

7.Ocena sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie wybranych wskaźników – praca w grupach studentów.

8. Zaliczenie/kolokwium

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: wspólne omawianie zagadnień zadawanych do własnego przygotowania, rozwiązywanie zadań w grupach oraz prezentacja

wyników prac

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 303
Zofia Karczewska 19/22 szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 304
Zofia Karczewska 26/22 szczegóły
3 co druga środa (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 222
Zofia Karczewska 21/22 szczegóły
4 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 304
Zofia Karczewska 23/22 szczegóły
5 co druga środa (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 206
Dorota Wyszkowska 21/22 szczegóły
6 co druga środa (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 206
Dorota Wyszkowska 22/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.