Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka zapasami i magazynem 330-ES1-3LGZM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Galińska B., Gospodarka magazynowa, Wyd. Difin, Warszawa 2016

2. Dudziński Z., Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012

3. Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 3, Wyd. Difin, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.Andrzejczyk P., Zając J., Zapasy i magazynowanie, Przykłady i ćwiczenia, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009

2.Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 2, Zarządzanie magazynem, Wyd. Difin, Warszawa 2009

3. Niemczyk A., Zarządzanie logistyką magazynową, PWN, Warszawa 2016

4. M. Mueller, Essentials of Inventory Management, Amacom 2011, ISBN13 (EAN): 9780814416556

5. S. Chapman, T. Arnold, A. Gatewood, L. Clive, Introduction to Materials Management (8th Edition), 2016, ISBN-13: 978-0134156323

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WG1 student ma wiedzę o strukturach i instytucjach gospodarczych w zakresie zarządzania zapasami i gospodarki magazynowej S1A_W01 - zaliczenie przedmiotu (praca pisemna)

KP6_WK3 student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując optymalizację zapasów i metody gospodarki magazynowej S1A_W8 - zaliczenie przedmiotu (praca pisemna)

KP6_WK6 student zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i inne w zakresie zarządzania zapasami i gospodarki magazynowej S1A_W11 - zaliczenie przedmiotu (praca pisemna)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa wystawienia oceny "zaliczenie przedmiotu". Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zajęcia odbywać się będą w formule zdalnej (platforma Blackboard).

Zaliczenie przedmiotu na podstawie pracy pisemnej złożonej najpóźniej podczas ostatnich zajęć (forma zdalna; platforma Blackboard).

Kryteria oceny:

Punktacja (procent punktów - maksymalnie 50 punktów = 100%):

91-100% - 5,0

81-90% - 4,5

71-80% - 4,0

61-70% - 3,5

51-60% - 3,0

0-50% - 2,0

Zakres tematów:

1. Centra magazynowe i logistyczne jako węzły korytarzy transportowych.

2. Systemy magazynowania i planowanie zapasów magazynowych.

3. Organizacja magazynów i centrów logistycznych.

4. Modele lokalizacji; strategie w łańcuchu dostaw.

5. Magazyn a centrum dystrybucji.

6. Gospodarka magazynowa w Polsce i UE.

7. Dylematy rozwoju magazynów i centrów logistycznych.

8. Narzędzia informatyczne w magazynach.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 201
Łukasz Bugowski 20/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.