Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena projektów inwestycyjnych 330-PS1-3OPI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących ćwiczenia):

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, UwB Białystok 2001

2. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011

3. Gallagher T.J., Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press, 2016

4. Gąsiorkiewicz L., Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011

5. Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004

6. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006

7. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007

8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

3OPI_W01 - ocena aktywności w trakcie zajęć, udział w dyskusji, praca domowa, kolokwium

3OPI_W02 - ocena aktywności w trakcie zajęć, udział w dyskusji, praca domowa, kolokwium

3OPI_U01 - ocena aktywności w trakcie zajęć, udział w dyskusji, praca domowa, kolokwium

3OPI_U02 - udział w dyskusji, praca domowa

3OPI_U03 - ocena aktywności w trakcie zajęć, udział w dyskusji, praca domowa, kolokwium

3OPI_U04 - ocena aktywności w trakcie zajęć, udział w dyskusji, praca w grupach, kolokwium

3OPI_U05 - udział w dyskusji, praca w grupach

3OPI_U06 - udział w dyskusji, praca w grupach

3OPI_U07 - udział w dyskusji

3OPI_K01 - ocena aktywności w trakcie zajęć, udział w dyskusji, praca w grupach, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń – uzyskanie określonej przez prowadzącego liczby punktów. Na punktację końcową składają się:

• kolokwium (ok. 67% w stosunku do maksymalnej, możliwej do zdobycia liczby punktów)

• ocenianie ciągłe – indywidualna praca na zajęciach, zadanie grupowe, prace pisemne oraz dyskusja (ok.33% w stosunku do maksymalnej, możliwej do zdobycia liczby punktów)

• prace pisemne punktowane w skali od 1-2 pkt.

• dopuszczalne 2 nieobecności na semestr, nieobecności należy zaliczyć na konsultacjach,

• brak zaliczenia ćwiczeń w przypadku opuszczenia przez studenta, bez usprawiedliwienia, połowy obowiązkowych zajęć

Zakres tematów:

1. Kalkulacja obecnej i przyszłej wartości funduszu i strumienia w warunkach oprocentowania prostego i składanego

2. Kalkulacja kosztu kapitału w przedsiębiorstwie - zadania praktyczne

3. Kalkulacja rat spłaty kredytu według różnych metod

4. Rachunek przepływów pieniężnych - ujęcie praktyczne

5. Zastosowanie metod dynamicznych w procesie oceny efektywności inwestycji - zadania praktyczne

6. Wykorzystanie zmodyfikowanych metod oceny efektywności inwestycji - zadanie praktyczne

7. Ocena efektywności inwestycji z uwzględnieniem niepewności i ryzyka - zadania praktyczne

8. Proste (statyczne) metody oceny efektywności inwestycji - zadanie praktyczne

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 201
Luiza Kostecka-Tomaszewska 30/30 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 205
Luiza Kostecka-Tomaszewska 22/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.