Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ochrony konkurencji i konsumenta 330-PS1-3RPOK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

Literatura uzupełniająca:

1. C. Banasiński (red.), Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, wyd. Wolters Kluwer 2018.

2. A. Piszcz, Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Białystok 2013, wyd. Temida2

3. A. Powałowski, Prawo ochrony konkurencji, Wyd. Difin, 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji wiedzy studenta: TEST na platformie Blackboard i aktywność podczas zajęć. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium oraz obecność na zajęciach.

Zakres tematów:

I. Podstawowe pojęcia – w szczególności przedsiębiorca, rynek właściwy, porozumienie, pozycja dominująca, konkurent, konsument

II. Materialne publiczne prawo konkurencji:

Zakaz praktyk ograniczających konkurencję – zakaz nadużywania pozycji dominującej

III. Materialne publiczne prawo konkurencji

Koncentracje przedsiębiorców

IV-V. Zasady ogólne postępowania przed Prezesem UOKiK; w tym kontrola

Postępowanie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, w tym przeszukanie

VI-VII. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i w sprawach o uznanie postanowień wzorców umów za niedozwolone

VIII. Postępowanie w sprawach koncentracji

IX. Sankcje

X. Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzytywaniu przewagi kontraktowej

XI. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

XII. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym

XIII-XIV. Ustawa o prawach konsumentów – umowy konsumenckie, w szczególności zawierane poza lokalem i na odległość, sprzedaż konsumencka; kredyt konsumencki

XV. Bezpieczeństwo produktów i odp. za produkt niebezpieczny

Metody dydaktyczne:

Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów, prezentacje multimedialne, praca samodzielna studenta będąca analizą przypadku w oparciu o omówione przepisy prawa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 301
Anna Piszcz, Swietłana Podhajska 23/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.