Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna 450-ZS1-2AEK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze wydania.

Jerzemowska M. [red.], Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2018, 2013.

Skowronek-Mielczarek, Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2008.

Bednarski L., Borowiecki R., Kurtys E., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Cornwall, Jeffrey R.; Entrepreneurial financial management : an applied approach, Routledge, Taylor & Francis Group; London, New York , 2016

Literatura uzupełniająca:

Grzenkiewicz N., Kowalczyk J., Kusak A. Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Waśniewski T., Skoczylas W, Teoria i praktyka analizy finansowej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych, wykorzystane w analizie ekonomicznej, oraz rozumie zależności zachodzące pomiędzy kategoriami pozwalającymi na przeprowadzenie oceny sprawności i efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podejmowanych decyzji KA6_WK6

Sposób weryfikacji efektu: egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin pisemny przeprowadzony zdalnie na platformie Blackboard zgodnie z zarządzeniem Rektora UwB i decyzją Dyrektora Instytutu z dnia 24.05.2021r.

Łączna wymagana minimalna liczba punktów z egzaminu wynosi 51%.

Zakres tematów:

1. Analiza ekonomiczna - istota i rodzaje oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Praktyczne zastosowanie metod wykorzystywanych w analizie ekonomicznej.

2. Analiza i ocena sytuacji majątkowej, kapitałowej i kapitałowo-majątkowej z uwzględnieniem analizy wstępnej i wskaźnikowej danych zawartych w bilansie i informacji dodatkowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel - interpretacja uzyskanych wyników. Ocena gospodarowania kapitałem obrotowym netto.

3. Istota, zakres, analiza i ocena przychodów, kosztów i wyniku finansowego prowadzonej działalności.

4. Istota i zakres rachunku przepływów pieniężnych. Analiza i ocena przepływów pieniężnych.

5. Analiza wskaźnikowa kondycji firmy w obszarach płynności, rentowności zadłużenia, sprawności działania. Efekt dźwigni finansowej.

6. Analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi i zapasami. Analiza i ocena zatrudnienia, wydajności i produktywności pracy i kosztów pracy.

7. Analiza progu rentowności. Rachunki decyzyjne typu make or buy?

Metody dydaktyczne:

wykład tradycyjny z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego/ programów komputerowych lub narzędzi graficznych połączony z dyskusją nad zagadnieniami poruszanymi w treści przedmiotu, przeprowadzony on-line ze względu na wymogi epidemiczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 225
Anna Grześ 61/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.