Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing partnerski 450-ZS1-2XMPA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. E.Flejterska [et al.], Marketing partnerski: wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008

2. J.Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H.Bck, Warszawa 2004

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

3. M.Tesławski, Lojalność konsumenta: jak budować trwałe relacje z klientem, Helion, Gliwice 2012

4. Zarządzanie wartością klienta: pomiar i strategie, (red.) B.Dobiegała-Korona, T.Doligalski Poltext, Warszawa 2010

5. P.Kwiatek, Programy lojalnościowe, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków, 2007

6. M.Godson, Relationship marketing, Oxford University Press, Oxford 2013

Efekty uczenia się:

3MPA_W01 Student ma elementarną wiedzę o rodzajach relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, poznaje modele opisujące te relacje.

Z1_W04 - egzamin

3MPA_W02 Ma wiedzę na temat charakteru i głębokości relacji w ujęciu przedsiębiorstwo-klient, zna narzędzia budowania partnerstwa na

rynku Z1_W05 - egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym w formie zdalnej. Na ocenę dostateczną należy zdobyć 51% możliwych do zdobycia punktów.

Punktacja:

91-100% punktów możliwych do zdobycia - ocena bardzo dobra

81-90% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra plus

71-80% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra

61-70% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna plus

51-60% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Marketing partnerski – wprowadzenie

2. Wybrane modele i podejścia do marketingu partnerskiego

3. Klient-partner – podstawy budowy relacji

4. Jakość jako kluczowy komponent marketingu partnerskiego

5. Marketing wewnętrzny w koncepcji marketingu partnerskiego

6. Programy lojalnościowe jako element marketingu partnerskiego

7. Systemy zarządzania relacjami z klientem

8. Zastosowania marketingu partnerskiego

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu. Wykład w formie zdalnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 201
Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 44/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.