Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing partnerski 450-ZS1-2XMPA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. E.Flejterska [et al.], Marketing partnerski: wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008

2. ,J.Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H.Bck, Warszawa 2004

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

3. M.Tesławski, Lojalność konsumenta: jak budować trwałe relacje z klientem, Helion, Gliwice 2012

4. Zarządzanie wartością klienta: pomiar i strategie, (red.) B.Dobiegała-Korona, T.Doligalski Poltext, Warszawa 2010

5. P.Kwiatek, Programy lojalnościowe, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków, 2007

6. M.Godson, Relationship marketing, Oxford University Press, Oxford 2013

Efekty uczenia się:

3MPA_U01 Potrafi pozyskiwać dane do analizowania stosowanych przez podmioty gospodarcze programów lojalnościowych i tworzenia własnych propozycji w tym zakresie Z1_U02 - case study, projekt

3MPA_U02 Potrafi przygotować prezentacje multimedialne poświęcone zagadnieniom z zakresu marketingu partnerskiego, właściwie dobierając do tego materiały źródłowe Z1_U07 - case study, projekt

3MPA_K01 Jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów z zakresu programów lojalnościowych Z1_K05 - case study, projekt

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się aktywność na zajęciach (0-2 pkty na każdych zajęciach, max. z aktywności do zdobycia w semestrze 12 pktów), case study (0-3 pkty, max. z case study do zdobycia w semestrze 18 pktów) przygotowanie projektu (0-5 pktów, max. z projektu do zdobycia w semestrze 10 pktów).

Punktacja ogólna zaliczenia przedmiotu:

91-100% punktów możliwych do zdobycia - ocena bardzo dobra

81-90% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra plus

71-80% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra

61-70% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna plus

51-60% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna

Możliwa jest 1 nieobecność na zajęciach, którą należy zaliczyć na konsultacjach w ciągu 2 tygodni. Nieobecność na 50% zajęć skutkuje brakiem kwalifikacji i możliwości zaliczenia danych zajęć

Zakres tematów:

1. Marketing partnerski – wprowadzenie

2. Wybrane modele i podejścia do marketingu partnerskiego

3. Klient-partner – podstawy budowy relacji

4. Jakość jako kluczowy komponent marketingu partnerskiego

5. Marketing wewnętrzny w koncepcji marketingu partnerskiego

6. Programy lojalnościowe jako element marketingu partnerskiego

7. Systemy zarządzania relacjami z klientem

8. Zastosowania marketingu partnerskiego

Metody dydaktyczne:

Projekt, rozwiązywanie case study, prezentacje, dyskusje w grupie, ćwiczenia w formie zdalnej związane z tematem, pobudzające do samodzielnego myślenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:30 - 12:45, sala 204
Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 20/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:00 - 10:15, sala 204
Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.