Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia w zarządzaniu 450-ZS2-2PSWZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004 i kolejne.

Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, PWN, Warszawa 2009.

Brzeziński J., (pod red.). Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów. Zysk i S-ka, Poznań 2011.

Hryniewicz J.T., Stosunki pracy w Polskich organizacjach, Scholar, Warszawa 2007.

Oppenheim A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Parkinson N.C., Prawo Parkinsona czyli w pogoni za postępem, Książka i Wiedza, Warszawa 1992.

Efekty uczenia się:

KA7_WG4: ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych istniejących w ramach organizacji oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych

KA7_WG5: ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania

KA7_WG7: ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych (w tym: organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe w postaci testu złożonego z 10 pytań otwartych i/lub zamkniętych i/lub półotwartych z treści wykładu. Udzielenie odpowiedzi poprawnych na co najmniej 6 pytań oznacza ocenę pozytywną z przedmiotu.

Zakres tematów:

1.Socjologiczne aspekty zarządzania skupione wokół pięciu funkcji zarządzania.

2.Spektrum zachowań w organizacjach wg typologii kultur z uwzględnieniem specyfiki polskich organizacji (np. kultura folwarczna, kultury narodowe, style kierowania, itp.)

3.Badania społeczne, narzędzia badawcze, typologia i funkcjonalność, badania wewnątrz organizacji oraz badania zewnętrzne małych grup i wielkich grup społecznych.

Metody dydaktyczne:

wykład, zaliczenie końcowe w formie testu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 co druga środa (parzyste), 16:45 - 18:15, sala 301
Sławomir Bartnicki 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.