Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologiczne aspekty rynku pracy i stosunków pracy 450-ZS2-2PPAR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

2PPAR_W01 - ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako zasobie wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy - egzamin pisemny

2PPAR_W02 - ma pogłębioną wiedzę na temat zmian zachodzących na rynku pracy i ich wpływu na postawy pracowników - egzamin pisemny

2PPAR_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zmian zachodzących w ramach przedsiębiorstwa i ich wpływu na postawy pracowników - egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu w formie zdalnej na platformie Blackdoard; pozytywną ocenę zapewnia zdobycie minimum 51% punktów możliwych do zdobycia.

Aby przystąpić do egzaminu należy uzyskać zaliczenie z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Podstawowe informacje o pracy ludzkiej. Rynek pracy i jego elementy

2. Tendencje na polskim rynku pracy. Grupy ryzyka na rynku pracy. Bezrobocie. Psychologiczne aspekty bezrobocia

3. Wybór zawodu. Kontrakt psychologiczny. Oczekiwania pracowników wobec pracodawcy

4.Stres w pracy. Pracoholizm i wypalenie zawodowe

5. Konflikt w pracy. Mobbing, dyskryminacja

6. Psychologiczne aspekty motywacji

7. Satysfakcja pracowników. Pracownik zaangażowany

Metody dydaktyczne:

wykład w formie zdalnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
2 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 225
Urszula Gołaszewska-Kaczan 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)