Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja matematyczna 380-DS5-3BHL
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bojarska-Sokołowska A., Pozaszkolne formy edukacji matematycznej. Popularyzacja matematyki, interaktywność w kształceniu, kultura matematyczna, Olsztyn 2019.

Dudel B., Zajączkowska K., Uczę się matematyki z "Magicznym Drzewem", Gdańsk 2020

Filip J., Rams T., Dziecko w świecie matematyki, Kraków 2000

Jaworska M., Jędrzejewska M., Nawrocka K., Dziecinnie prosta matematyka., Otwieramy przed dziećmi drzwi do matematycznego świata

Warszawa 2019.

Klus-Stańska D., Kalinowska A., Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa , 2004.

Kramer M., Matematyka jest wszędzie. Rodzinne przygody z matematyką,

Krejcova E., Matematyka w zabawach i grach w szkole podstawowej, Opole 2016.

Landerl K., Kaufmann L., Dyskalkulia, Gdańsk 2013.

Ludwicka A., Matematyczna pizza, Warszawa 2017.

Nawolska B., Żądło-Treder J., Dziecko w świecie miary. Kraków 2020.

Oszwa U., Lęk przed matematyką, Lublin, 2020.

Skarbek K., Uzdolnienia matematyczne u dzieci. Co pozwala rozwinąć skrzydła dzieciom uzdolnionym matematycznie? Kraków 2020.

Spitzer M., Jak uczy się mózg, Warszawa 2007.

Sternberg R.J., Spewar-Sweling L., Jak nauczyć dzieci myślenia, Gdańsk 2003.

Wojciechowska K., Zabawy z zadaniami tekstowymi w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2011.

Zaremba D., Uczymy dzieci stosować matematykę, Gliwice 2020.

Czasopisma

Matematyczna Edukacja Dzieci - Czasopismo dla nauczycieli i rodziców

Problemy Wczesnej Edukacji

Efekty uczenia się:

student:

- wyjaśnia istotę zmian w rozwoju myślenia uczniów klas 1-3 oraz podaje czynniki stymulujące rozwój myślenia - KA7_WG2

- proponuje sposoby rozwijania myślenia uczniów i precyzuje warunki ich stosowania - KA7_UW3

- analizuje dostępne materiały, ocenia ich wartość i przydatność do różnych warunków edukacyjnych oraz projektuje zajęcia matematyczne z ich wykorzystaniem - KA7_UW4

- trafnie posługuje się terminologią związaną z edukacją matematyczną w klasach 1-3 - KA7_UW6

- systematycznie dokonuje refleksji nad stanem nabywanych własnych kompetencji niezbędnych do pracy w obszarze edukacji matematycznej - KA7_KK4

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej - przedstawienie metodycznej propozycji "spotkania z matematyką" (za pomocą systemu USOS).

Zakres tematów:

1. Warunki efektywnego projektowania procesu uczenia się matematyki uczniów klas 1-3 - 2 godz.

2. Proces rozwijania myślenia uczniów – od konkretu do abstrakcji; przejawy myślenia uczniów, rodzaje myślenia, warunki rozwoju myślenia, projektowania sytuacji (ćwiczeń) – 4 godz.

3. Środki dydaktyczne w realizacji treści matematycznych – analiza dostępnych pomocy, projektowanie ćwiczeń z ich wykorzystaniem - 2 godz.

4. Planowanie procesu kształtowania pojęć matematycznych na bazie koncepcji czynnościowego nauczania matematyki. Analiza pojęć matematycznych i wydobycie z nich czynności, które dziecka ma wykonywać - 4 godz.

5. Wybrane alternatywne koncepcje kształtowanie pojęć matematycznych - 2 godz.

6. Proces kształtowania umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych przez uczniów klas 1-3 – projektowanie planu pracy i zajęć - 4 godz.

7. Badania matematyczne, sytuacje edukacyjne skłaniające uczniów do konstruowania hipotez i ich weryfikacji – 2 godz.

8. Wykorzystanie fazogramów do stymulowania aktywności badawczej uczniów – projektowanie zajęć – 2 godz.

9. Sposoby motywowania uczniów do uczenia się matematyki; gry matematyczne, aplikacje, projekty, przygotowanie scenariusza festiwalu matematyki – 2 godz.

10. Codzienna praca z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych – opracowanie propozycji indywidualizacji pracy – 2 godz.

11. Zapobieganie trudnościom w uczeniu się matematyki i lękowi przed matematyką, analiza sytuacji, propozycje działań profilaktycznych - 2 godz.

12. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, analiza dostępnych materiałów, praca z uczniami – 2 godz.

Metody dydaktyczne:

warsztaty, analiza materiałów, pokaz, dyskusja, projekt, wyjaśnienie, praca z tekstem,

zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej na platformie Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:30 - 10:00, sala A209
Barbara Dudel 13/ szczegóły
2 każda środa, 10:15 - 11:45, sala A209
Barbara Dudel 13/ szczegóły
3 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala A207
Barbara Dudel 13/ szczegóły
4 każda środa, 12:00 - 13:30, sala A209
Barbara Dudel 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)