Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - lektorat cz. 2 330-EN2-1ANGL2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

'Professional English in Use, Finance', Ian MacKenzie, Cambridge University Press

'Oxford English for Careers, Finance 1', Richard Clark and David Baker, Oxford University Press

'Business Vocabulary in Practice', Will Capel, Jamie Flockhart and Sue Robbins, Collins English for Business

'In company 3.0, Corporate Finance', Ed Pegg, Macmillan Education

'Business Vocabulary Builder', P. Emerson (MacMillan)

Efekty uczenia się:

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym. KP7_UK1 - prezentacja, indywidualna wypowiedź ustna, dyskusja, praca pisemna

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin po II semestrze (może zostać przeprowadzony zdalnie, przy pomocy Platformy Blackboard).

Ocena prezentacji i / lub pracy pisemnej.

Test cząstkowy i / lub semestralny (przeprowadzony zdalnie, przy pomocy platformy Blackboard).

Testy uważa się za zaliczone, jeśli student uzyska minimum 51% poprawnych odpowiedzi.

Prace pisemne oceniane będą w z zależności od stopnia złożoności danego tekstu.

Liczba dopuszczalnych nieobecności: 1 w semestrze

Skala ocen:

100-90% bdb

89-80% db+

79-70% db

69-60% dst+

59-51% dst

Zakres tematów:

- Raporty finansowe: rachunek zysków i strat

- Raporty finansowe: bilans

- Finansowanie działalności firmy

- Podatki

- Raje podatkowe

- Etyka w biznesie

- Globalne problemy ekonomiczne w XXI wieku

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: praca z całą grupa, indywidualna praca studenta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 305
Małgorzata Januszko 21/25 szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 305
Małgorzata Januszko 20/25 szczegóły
3 co druga sobota (parzyste), 9:50 - 11:35, sala 305
Anna Hlebowicz-Kozioł 20/25 szczegóły
4 co druga sobota (parzyste), 11:40 - 13:25, sala 305
Anna Hlebowicz-Kozioł 22/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.