Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening umiejętności komunikowania się 380-DS5-1XIAG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP Gdańsk 2002

Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Poznań 1998.

Fisher. R., Ury W., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1990

Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów, Wrocław 2004.

Hogan K., Sztuka porozumienia Twoją drogą na szczyty, Warszawa 2001.

Hiam A., Pokonywanie przeszkód. Przypowieść o tym jak poskromić smoka konfliktu, Gliwice 2002.

Żurek E., Sztuka wystąpień, Warszawa 2004.

Rosenberg M.B., Porozumienie bez przemocy, Warszawa 2003.

Birkenbihl V.F., Komunikacja werbalna, Wrocław 1997

Walker W., Przygoda z komunikacją, Gdańsk 2001

Walther G. R., Mówisz, masz, Gdańsk 2007

Alberti R., Emmons M., Asertywność, Gdańsk 2003

Literatura uzupełniająca:

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1986

Tannen D., Ty nic nie rozumiesz, Warszawa 1994

Wills–Brandon C., Jak mówić nie i budować udane związki, Gdańsk 2003

Evans P., Toksyczne słowa, Warszawa 1992

Bowkett S., Wyobraź sobie, że - ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie, Warszawa 2000

Rebel G., Naturalna mowa ciała, Wrocław 1999

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: Student, który zaliczył przedmiot:

W01- ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi regułach komunikacyjnych

W02 – ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interdyscyplinarnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.

U-01 potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowaniu i prognozowaniu sytuacji oraz strategii skutecznej komunikacji.

U02– ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

K02- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w warsztacie (ocenianie ciągłe) oraz pozytywna ocena z napisanego kolokwium.

Student może bez podania przyczyny opuścić jedne zajęcia, pozostałe nieformalne nieobecności zalicza w czasie konsultacji.

51% punktów uzyskanych przez studenta z egzaminu czy z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu

Zakres tematów:

1. Sporządzanie kontraktu i ustalenie zasad obowiązujących w czasie trwania warsztatu. Przypomnienie teorii analizy transakcyjnej wg Erica Berne’a – ćwiczenie określania stanu ego rozmówcy w podanych zdaniach.

2. Definicje komunikacji, konfliktu, problemu - tworzone przez grupę metodami warsztatowymi.

3. Umiejętności podstawowe służące skutecznej komunikacji:

a. Sztuka słuchania , bariery utrudniające aktywne słuchanie.

b. Odsłanianie się i korzyści płynące z odsłaniania się ( Okno Johari, przyczyny oporu, optymalne poziomy otwarcia, test własnej otwartości).

c. Ekspresja czyli otwartość w praktyce

- fakty; myśli, uczucia i potrzeby dotyczące przeszłości lub przyszłości (ćwiczenie rozróżniania myśli i uczuć), komunikaty „tu i teraz”

- 4 rodzaje ekspresji.

4. Język ciała, zależności przestrzenne.

5. Pełna komunikacja (połączenie wszystkich rodzajów ekspresji) a komunikaty skrzyżowane. Ćwiczenie wypowiadania pełnych komunikatów.

6. Zasady skutecznej ekspresji.

7. Taktyki raniące rozmówcę – świadomość intencji.

8. Ukryte programy i ich funkcje.

9. Precyzowanie wypowiedzi, precyzowanie zniekształceń w modelu.

10. Trzy podstawowe style komunikacji.

11. Trening asertywności (błędne założenia i twoje prawa)

12. Szczególne strategie asertywne.

13. Uczciwa kłótnia – rozpoznawanie stylów, zasady.

14. Negocjacje – dochodząc do „tak”.

15. Porozumienie bez przemocy. O języku serca.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: ćwiczenia psychologiczne, gry dyskusyjne, dyskusja moderowana, inscenizacje improwizowane.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala C1.2
Mariola Wojtkiewicz 23/ szczegóły
2 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, sala C1.2
Mariola Wojtkiewicz 24/ szczegóły
3 każdy piątek, 10:15 - 11:45, sala C1.2
Mariola Wojtkiewicz 23/ szczegóły
4 każdy piątek, 12:00 - 13:30, sala C1.2
Mariola Wojtkiewicz 22/ szczegóły
5 każdy piątek, 8:30 - 10:00, sala C1.2
Mariola Wojtkiewicz 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.