Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Termodynamika 390-FM1-2TER
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki na stronie internetowej Wydzialu Fizyki UwB :http://physics.uwb.edu.pl/main/pdf/pracownia1/zbiorcza.pdf

1.H.Szydłowski, "Pracownia fizyczna wspomagana komputerem", PWN, Warszawa 2003

2. H.Szydłowski, "Teoria pomiarów", PWN, Warszawa 1981

3. J.R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN 1995

4. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN 2003

5. A.K. Wróblewski J.A. Zakrzewski Wstęp do fizyki, Tom 1 część 1, PWN 1991.

6. A.K. Wróblewski J.A. Zakrzewski Wstęp do fizyki, Tom 2 część 2, PWN 1991.

7. K. Zalewski Wykłady z termodynamiki fenomenologicznej I statystycznej, PWN 1973.

Efekty uczenia się:

Student:

1. ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć, zjawisk i formalizmu termodynamiki, praw termodynamiki oraz teoretycznych modeli wybranych układów termodynamicznych (K_W12);

2. zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu termodynamiki (K_W13);

3. zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratoriach fizycznych (K_W29; X1A_W06);

4. umie analizować problemy z zakresu termodynamiki, znajdować i przedstawiać ih rozwiązania w oparciu o zdobytą wiedzę oraz przy wykorzystaniu poznanych narzędzi matematyki wykonywać analizy ilościowe wyciągać wnioski jakościowe (K_U10);

5. umie planować i wykonywać proste doświadczenia z zakresu termodynamiki, krytycznie analizować ich wyniki oraz je prezentować (K_U11);

6. umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z zasobów literatury oraz zasobów Internetu w odniesieniu do problemów z podstaw fizyki (K_U17);

7. zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych (K_K01);

8. potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach internetu, także w językach obcych (K_K05);

9. potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizyki (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa do zaliczenia laboratorium jest:

- wykonanie wszystkich doświadczeń,

- opracowanie otrzymanych wyników w postaci sprawozdań,

- oraz odpowiedź na pytania dot. teorii związanej z danym doświadczeniem.

Zakres tematów:

Doświadczenia do wykonania w Pracowni fizycznej:

1.Badanie rozszerzalności cieplnej powietrza.

2.Badanie zmian gęstości wody w funkcji temperatury.

3.Wyznaczanie objętości brył.

4.Pomiar stosunku Cp/Cv dla powietrza.

5.Doświadczenie Ruchardt'a.

6.Charakterystyka prądowo-napięciowa diody.

7.Pomiar ciepła właściwego.

8.Współczynnik temperaturowy oporu.

9.Charakterystyka termopary.

Metody dydaktyczne:

Metoda: ćwiczeniowo - praktyczna (wykonanie doświaczeń ilustrujących treści teoretyczne przekazywane na wykładzie). Zapoznanie studentów ze sposobami prowadzenia eksperymentów fizycznych oraz z oceną niepewności pomiarowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 2032
Krystyna Perzyńska 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.