Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyczna analiza danych 390-FM1-2SAD
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. O ocenie decyduje ilość punktów zdobytych w dwóch pisemnych kolokwiach, które studenci piszą w ciągu semestru.

Zakres tematów:

Zajęcia ściśle skorelowane z wykładem obejmują następujący tematy:

1. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo: przestrzeń zdarzeń elementarnych, zbiór zdarzeń losowych, miara probabilistyczna; prawdopodobieństwo warunkowe; wzór Bayesa; niezależność zdarzeń.

2. Jednowymiarowe zmienne losowe: dystrybuanta zmiennej losowej; zmienne losowe dyskretne i ciągłe – przegląd podstawowych rozkładów.

3. Wektory losowe (wielowymiarowe zmienne losowe): wektor losowy typu dyskretnego i typu ciągłego; rozkłady brzegowe; kowariancja i współczynnik korelacji 2ch zmiennych losowych; macierz kowariancji wektora losowego.

4. Funkcje zmiennych losowych: funkcje jednej zmiennej o wartościach skalarnych oraz funkcje wielu zmiennych o wartościach wektorowych.

5. Główne problemy i podstawowe pojęcia wnioskowania statystycznego; rozkłady prawdopodobieństwa występujące w statystyce.

5. Estymacja punktowa: własności estymatorów punktowych; metody konstruowania estymatorów.

7. Estymacja przedziałowa: konstrukcja przedziałów ufności dla wartości oczekiwanej i wariancji.

8. Testowanie hipotez statystycznych: weryfikacja wybranych hipotez dotyczących wartości oczekiwanej, wariancji, równości wartości oczekiwanych, równości wariancji dwóch rozkładów normalnych: weryfikacja hipotez dotyczących postaci rozkładu – testy zgodności chi-kwadrat i Kołmogorowa.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne obejmują samodzielne rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem pakietu do obliczeń symbolicznych Mathematica.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:00 - 16:15, sala 2001
Andrzej Pisarski 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.