Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inwazje biologiczne 320-ES1-2INB
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bellon S., Tumiłowicz J., Król S., 1977. Obce gatunki drzew w gospodarstwie leśnym. PWRiL. Warszawa. pp. 267.

2. Dajdok Z., Pawlaczyk P. 2009. Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Wyd. Klubu Przyrodników. Świebodzin. pp. 167.

3. Elton Ch., 1967. Ekologia inwazji zwierząt i roślin. PWRiL. Warszawa. pp. 189.

4. Faliński J.,B. 2004. Inwazje w świecie roślin: mechanizmy, zagrożenia, projekt badań. Phytocoenosis 16 (NS). Sem. Geobot. 10: 1-32.

5. Jackowiak B., 1999. Modele ekspansji roślin synantropijnych i transgenicznych. Phytocoenosis 11 (NS), Sem. Geobot. 6: 3-16.

6. Tokarska-Guzik B. 2005. The establishment and spread of alien plant species (kenophytes) in the flora of Poland. Wyd. UŚl, Katowice. 192 pp.

7. Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. GDOŚ. Warszawa. pp. 197.

Efekty uczenia się:

1. Student opisuje mechanizmy inwazji biologicznych.

2. Student na podstawie wysuszonych i żywych oraz źródeł literaturowych i internetowych, wskazuje cechy predysponujące gatunki roślin i zwierząt do inwazyjności.

3. Student analizując morfologię i ekologię gatunków, wskazuje możliwe skutki ekologiczne ich niekontrolowanego rozprzestrzeniania się.

4. Student analizując krajowe akty prawne oraz wdrażane projekty przeciwdziałające i zwalczające inwazje biologiczne, proponuje działania dla konkretnych przykładów gatunków.

5. Student sprawnie posługuje się terminologią związaną z tematyką dotyczące gatunków obcych i inwazyjnych.

6. Student wymienia oraz rozpoznaje najbardziej pospolite gatunki obce oraz uważane za inwazyjne w skali Polski.

7. Student jest świadomy ekologicznych i ekonomicznych skutków inwazji biologicznych.

8. Korzysta z krajowej i zagranicznej literatury naukowej, samodzielnie dobiera adekwatne przykłady do prezentacji koncepcji naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności na zajęciach, kolokwium, ocena sprawozdania z pracy własnej.

Zakres tematów:

1. Istota inwazji i jej przyczyny.

2. Typy ekspansji i sukces kolonizacyjny gatunków.

3. Historia inwazji wybranych gatunków roślin i jej uwarunkowania.

4. Ekologiczne i ekonomiczne skutki inwazji.

5. Metody zwalczania gatunków inwazyjnych i ich efektywność.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, analiza tekstów, dyskusja problematyczna, burza mózgów, prezentacja multimedialna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:30 - 15:00, sala 2058
Edyta Jermakowicz 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.