Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obszary przyrodniczo cenne w ekobiznesie 320-ES1-2OPC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1998, Geografia turystyki Polski, 317 ss.

2. Kruczek Z., 2003, Polska: geografia atrakcji turystycznych, wyd. Proksenia, Kraków, 283 ss.

3. Kruczek Z., 2008, Europa: geografia turystyczna, wyd. Proksenia, Kraków, 303 ss.

4. Kruczek Z. (red.) 2008, Kraje pozaeuropejskie zarys geografii turystycznej wyd. Proksenia, Kraków, 326 ss.

5. Waraszyńska J. (red.) 2003, Geografia turystyczna świata część 1 i 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 439 ss.

6. Makowski J. (red.), 2006, Geografia regionalna świata Wielkie regiony. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 334 ss.

Literatura uzupełniająca:

1. Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, 2000, wyd. PWN, Warszawa, 1046 ss.

2. Przewodniki – np. Puszcza Knyszyńska. Przewodnik, 2008, wyd. SPPK Wielki Las, Białystok, 198 ss.

3. Mapy turystyczne – np. Janaszek R., Darmochwał T., 2007, Okolice Białegostoku. Mapa Turystyczna 1:100 000, Wydawnictwo: Agencja "TD", Wydawnictwo Turystyczne

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student posiada wiedzę na temat znaczenia środowiska przyrodniczego w turystyce i rekreacji oraz zrównoważonego wykorzystywania jego zasobów (WG2).

2. Rozumie potrzebę tworzenia konkurencyjnych ofert turystycznych, respektujących prawa przyrody, jak i zmieniające się oczekiwania turystów. Posiada wiedzę na temat sposobów użytkowania turystycznego obszarów chronionych w Polsce i na świecie (WG4).

Umiejętności

1. Zdaje sobie sprawę z następstw rozwoju turystyki na terenach przyrodniczo cennych. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zmian zachodzących we współczesnej turystyce (UW5).

2. Umie właściwie zinterpretować przyczyny tych zjawisk oraz potrafi zaproponować innowacyjne rozwiązania, uwzględniające założenia ekorozwoju, jak i zmieniające się oczekiwania turystów (UW1).

3. Realizując w grupie zadania cząstkowe umie pracować w zespole, pełniąc w nim różne role (UO1).

Kompetencje społeczne

1. Umie określić priorytety działań, których celem jest właściwa koncepcja funkcji turystycznej na wybranych obszarze chronionym (KK1).

2. Mając na względzie nadrzędne dobro przyrody, potrafi formułować własne poglądy, oparte na wiedzy i poczuciu odpowiedzialności (KO1, KO2, KO3).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach,

zaliczenie testu jako egzaminu końcowego.

Zakres tematów:

1. Pojecie obszarów przyrodniczo cennych i ich zróżnicowanie, formy ochrony przyrody w Polsce i ich krótka charakterystyka.

2. Formy turystyki przyrodniczej i ich omówienie na przykładzie wykorzystania walorów przyrodniczych Polski.

3. Walory specjalistyczne (kajakowe i żeglarskie, wędkarskie, myśliwskie, jeździeckie, taternickie, speleologiczne) i ich charakterystyka na przykładzie Polski.

4. Przyrodnicze cechy regionów turystycznych w Polsce - pobrzeża i góry.

5. Obszary przyrodniczo cenne na świecie (kryteria klasyfikacji obszarów przyrodniczo cennych na świecie - lista światowego dziedzictwa UNESCO, listy współczesnych cudów świata, w tym lista 7 cudów natury świata).

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:00 - 11:30, sala 2058
Mirosława Kupryjanowicz, Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.