Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka 320-ES1-1MAT
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Bażańska T., Nykowska M., Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza

Branta, Warszawa 2007.

3. Mierzyńska D., Perło N., Roszkowska E., Algebra liniowa z elementami zastosowań w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu w

Białymstoku, Białystok 2003.

4. Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

5. Roszkowska E., Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Uzupełniająca:

1. Gurgul H., Suder M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

2. Piszczała J., Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Poznań 2008.

3. Matłoka M. (red.), Matematyka dla ekonomistów. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

Marcin Anholcer, MAthematics in economics and management-examples and exercises, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznegi w Poznaniu, Poznań 2015

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia - sposób weryfikacji

1MAT_W01 - kolokwium, aktywność na zajęciach

1MAT_W02 - kolokwium, aktywność na zajęciach

1MAT_W03 - kolokwium, aktywność na zajęciach, praca domowa

1MAT_U01 - aktywność na zajęciach, praca domowa

1MAT_K01- aktywność na zajęciach, praca domowa

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów, pracy domowej umieszczonych na platformie Blackboard oraz aktywności na zajęciach.

Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodpracowanych) kwalifikuje do niezaliczenia

przedmiotu. Zaliczenie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Rozwiązywanie zadań dotyczących włąśnosci funkcji ejdnej zmiennej.

2. Rozwiązywanie zadań dotyczących monotoniczności i granic ciągów.

3. Rozwiązywanie zadań dotyczących granic i ciągłości funkcji jednej zmiennej.

4. Rozwiązywania zadań dotyczących rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej.

5. Rozwiązywania zadań dotyczących rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej.

6. Rozwiązywania zadań dotyczących funkcji dwóch zmiennych.

7. Rozwiązywania zadań dotyczących macierzy.

8. Rozwiązywania zadań dotyczących układów równań liniowych.

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca samodzielna).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 2058
Elżbieta Misiewicz, Katarzyna Wardzińska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.