Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 320-ES1-2RFP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

2. R. Gmińska, J. Jaworski, Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019.

3. P. Szczypa (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020.

4. B. Nita (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2017.

5. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591

6. R. Grabowski, Fundamentals of Financial Accounting, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. D. Maciejewska, Podstawy rachunkowości finansowej -pojęcie i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

2. K. Czubakowska (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

3. I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. T. 1,2, Difin, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza

2RFP_W01 - zaliczenie pisemne w formie testu

Kompetencje społeczne:

2RFP_K01 - zaliczenie pisemne w formie testu

2RFP_K02 - zaliczenie pisemne w formie testu

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne (test – 100%) - forma zdalna egzaminu z użyciem platformy Blackboard

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest osiągniecie założonych do realizacji w ramach ćwiczeń efektów kształcenia Egzamin pisemny weryfikujący założone efekty kształcenia składający się z testu zamkniętego.

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie minimum 51% łącznej ilości punktów z końcowego zaliczenia pisemnego.

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Zakres tematów:

1. Przedsiębiorstwo - rodzaje, majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania

2. Rachunkowość i podstawowe jej zasady w przedsiębiorstwie.

3. Operacje gospodarcze (pojęcie i klasyfikacja operacji gospodarczych, zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach bilansowych, konto księgowe, zasady funkcjonowania kont pasywnych i aktywnych).

4. Ewidencja wybranych operacji bilansowych

5. Ustalanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym

6. Sprawozdania finansowe i ich analiza

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala zdalnie
Agnieszka Ertman 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.