Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geometria afiniczna i rzutowa 360-MS1-3GAR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. M. K. Bennett, Affine and projective geometry, John Wiley & Sons, 1995

2. Robin Hartshorne, Foundations of projecitve geometry, Harvard Lecture Notes, 1967

3. W. Szmielew, Od geometrii afinicznej do euklidesowej, PWN, Warszawa 1981

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna i rozumie pojęcia: przestrzeń afiniczna i rzutowa; umie, poprzez użycie operacji rzutowego domknięcia i reduktu sprowadzać zagadnienia geometri afinicznej do zagadnień geometrii rzutowej i na odwrót. -system kartkówek; obserwacja ciągła aktywności studenta.

Zna rolę podstawowych aksjomatów konfiguracyjnych: mały i duży aksjomat Desarguesa, mały i duży aksjomat Pappusa. - prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta.

Zna strukturę podprzestrzeni przestrzeni rzutowej: umie wyznaczać przekroje podprzestrzeni i podprzestrzenie rozpięte przez układy podprzestrzeni. - prezentacja rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie zadań rozwiązywanych samodzielnie i wstawianych na Blackboard oraz aktywności za zajęciach.

Zakres tematów:

Treść zajęć:

Aksjomatyczne określenie przestrzeni rzutowych i afinicznych, przykłady. Podprzestrzenie, metody rozpinania, płaszczyzny; hiperpłaszczyzny, wzajemne związki między przestrzeniami rzutowymi i afinicznymi, aksjomaty Desargeusa, twierdzenie Desargeusa, równoległość podprzestrzeni; aksjomat Pappusa i jego rola; korelacje przestrzeni rzutowej, opis analityczny.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:45 - 13:30, sala 3008
Krzysztof Petelczyc 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)