Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przegląd aplikacji użytkowych 360-MS1-2PAU
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Piotr Wróblewski, ABC komputera”. Wyd. Helion

Nie za krótkie wprowadzenie do LaTex-online

Witold Wrotek, ABC Excel 2010, wyd.Helion

Mirosław Szukiewicz, Program Maple w obliczeniach inżynierskich, wyd. Fosze

Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter , GeoGebra Help, http://static.geogebra.org/help/docupl.pdf

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna zasady bhp przy komputerze. - obserwacja ciągła aktywności studenta;

Zna możliwości wykorzystania podstawowych aplikacji użytkowych służących do budowania dokumentów tekstowych (Word, Excel, LaTEX), zna możliwości wyszukiwania informacji w internecie. - zadania praktyczne w laboratorium; domowe prace rachunkowe/problemowe; rozwiązywanie zadań laboratoryjnych na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Umie tworzyć i wykorzystywać w praktyce arkusze kalkulacyjne, sporządzać diagramy i wykresy, wykorzystać podstawowe dostępne funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne, finansowe; potrafi używać programu LaTEX do pisania i edytowania tekstów matematycznych. - zadania praktyczne w laboratorium; domowe prace rachunkowe/problemowe; projekt; rozwiązywanie zadań laboratoryjnych na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Umie wykorzystać aplikację GeoGebra do rozwiązywania prostych zadań matematycznych. - zadania praktyczne w laboratorium; domowe prace rachunkowe/problemowe; projekt; rozwiązywanie zadań laboratoryjnych na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Umie obsługiwać pocztę elektroniczną. - kolokwium zaliczające ustne; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Umie wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje, potrafi pracować w zespole. - domowe prace rachunkowe/problemowe; projekt; rozwiązywanie zadań laboratoryjnych na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi przygotować oraz przedstawić prezentację wybranego zagadnienia na forum grupy. - projekt; rozwiązywanie zadań laboratoryjnych na zajęciach;

Uzyskuje biegłość w posługiwaniu się podstawowymi aplikacjami - obserwacja ciągła aktywności studenta;

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie projektów wykonywanych na zajęciach, zagadnień przygotowanych do omówienia na zajęciach a także na podstawie kolokwiów. Obecność na zajęciach obowiązkowa zgodnie z regulaminem studiów.

Skala ocen

51-60% - 3

61-70% - 3,5

71-80% - 4

81 - 90% - 4,5

91% - 100% - 5

Zakres tematów:

Treść zajęć:

Opis podstawowych funkcji Worda, Excela.

Obsługa programów matematycznych np. GeoGebra.

Praca w programie LaTex (różne środowiska do tworzenia wzorów, tabel, numerowań, wstawiania rysunków, skład pracy).

Przeglądarki internetowe i klient poczty elektronicznej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad projektem, praca nad literaturą, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:30 - 11:45, sala 1004
Marzena Szajewska 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)