Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktura i funkcje komórek 320-BS1-1SFK
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2016.

2. Kuryszko J, Zarzycki J. 2000 Histologia zwierząt. PWRiL, Warszawa.

3. Sawicki W., Malejczyk J. 2012 Histologia . PZWL, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2013

2. Mescher AL. 2018 Histologia. Podręcznik i atlas. Urban & Partner, Wrocław

Efekty uczenia się:

1. Student opisuje podstawowe elementy struktury różnych komórek i tkanek wiążąc je z procesami fizjologicznymi i pełnioną funkcją (WG2).

2. Student poznaje podstawowe techniki laboratoryjne i nabiera praktycznej umiejętności pracy z mikroskopem, wykonywania preparatów i

barwień komórek i tkanek, jak też analizy uzyskanych wyników (UW1).

3. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych (UO10, KR3).

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z Regulaminem studiów (Uchwała Senatu UwB nr. 2527 z dn. 26 czerwca 2019 r.)

Student może opuścić dwa zajęcia bez konieczności zaliczenia. Zasady zaliczenia nieobecności należy ustalać z prowadzącym zajęcia.

Metody oceniania:

1. Sprawdziany pisemne w postaci testów zamkniętych jednokrotnego wyboru i pytań otwartych.

3. Bieżąca ocena wyników pracy studentów podczas zajęć.

4. Sprawdzian praktyczny z rozpoznawania preparatów.

5. Sprawdzian praktyczny z umiejętności posługiwania się mikroskopem świetlnym.

Zakres tematów:

1. Zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium. Praca z mikroskopem optycznym.

2. Zróżnicowanie budowy i rozmiarów komórek na wybranych przykładach organizmów jednokomórkowych, roślinnych i zwierzęcych.

3. Frakcjonowanie zawartości komórek metodą wirowania - uzyskiwanie, oczyszczanie i identyfikacja frakcji chloroplastów.

4. Metody kultur in vitro komórek zwierzęcych.

5. Komórkowe błony biologiczne i ich funkcje - właściwości osmotyczne błon erytrocytów.

6. Struktura i funkcje mitochondriów.

7. Struktura i funkcje jądra komórkowego, przebieg i znaczenie procesu mitozy.

8. Badanie żywotności komórek drożdży w zależności od warunków kultury.

9. Budowa, funkcje, rodzaje i występowanie tkanki nabłonkowej. lokalizacja tkanek nabłonkowych w preparatach narządowych. Etapy preparatyki histologicznej.

10. Budowa i funkcje błony podstawnej, Zasady i etapy barwienia preparatów histologicznych. Sporządzanie rysunków mikroskopowych oglądanych tkanek.

11. Budowa, funkcje, rodzaje i występowanie tkanki łącznej. Substancja międzykomórkowa, rozpoznawanie i analiza różnych rodzajów tkanki łącznej w mikroskopie świetlnym.

12. Budowa, funkcje, rodzaje, właściwości i występowanie tkanki mięśniowej i nerwowej. Analiza różnych rodzajów tkanki mięśniowej i nerwowej w mikroskopie świetlnym.

13. Struktura tkankowa wybranych narządów. Analiza budowy histologicznej poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube), wątroby, jąder i naczyń krwionośnych.

14. Zaliczenie praktyczne z rozpoznawania preparatów i umiejętności posługiwania się mikroskopem świetlnym.

15. Pisemny test zaliczeniowy (test zamknięty jednokrotnego wyboru i pytania otwarte)

Metody dydaktyczne:

Wykonywanie zadań i doświadczeń zgodnie z instrukcjami prowadzącego.

Prelekcje z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:30 - 10:45, sala 2083
Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Ewa Oleńska 8/ szczegóły
2 każdy wtorek, 11:00 - 13:15, sala 2083
Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Ewa Oleńska 7/ szczegóły
3 każdy wtorek, 13:35 - 15:50, sala 2083
Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Ewa Oleńska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.