Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mykologia 320-BS1-1MYK
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 2012. Botanika. PWN, Warszawa.

2. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A. 1982. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa

3. Bystrek J. 1997 Podstawy lichenologii. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

4. Müller E, Loeffer W. 1987. Zarys mikologii dla przyrodników i lekarzy. PWRiL, Warszawa.

5. Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

6. Naranjo-Ortiz M.A., Gabald T. 2019. Fungal evolution: diversity, taxonomy and phylogeny of the Fungi. Biol. Rev. 94: 2101–2137. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/brv.12550

7. Divakar K., Crespo A. 2015. Molecular Phylogenetic and Phylogenomic Approaches in Studies of Lichen Systematics and Evolution.https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-81-322-2235-4_3

Efekty uczenia się:

1. Student przedstawia jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA6_WG1).

2. Student zna rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów grzybów i porostów (KA6_WG2).

3. Student potrafi zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania/zbadania procesów biologicznych w królestwie grzybów i porostów oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW2).

4. Student identyfikuje podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4).

5. Student poddaje krytycznej analizie informacje z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1).

Sposoby weryfikacji:

KA6 - egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie testu na pozytywną ocenę.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zakres tematów:

Laboratoria (liczba godzin 15) poświęcone są przeglądowi filogenetycznemu grzybów. Ich obserwacji makro- i mikroskopowej, umiejętności wskazywania cech charakterystycznych dla poszczególnych grup grzybów, porównania rozmnażania bezpłciowego i płciowego (anamorfa i teleomorfa), opisywania cykli rozwojowych wybranych grzybów, typów mikoryz. Obserwacje porostów pod względem różnorodności form morfologicznych, siedliskowych, wykrywania wtórnych metabolitów porostowych na podstawie barwnych

reakcji testowych, opisywaniu sposobów rozmnażania grzybów, umiejętności wykorzystania porostów jako bioindykatorów (metoda skali porostowej) oraz praktycznemu rozpoznawaniu wybranych gatunków porostów.

Metody dydaktyczne:

Metody laboratoryjne, obserwacje, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 3013
Magdalena Fiłoc, Joanna Jarosz, Magdalena Chmur 10/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 3013
Magdalena Chmur, Edyta Jermakowicz 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)