Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przedsiębiorczości 390-FS1-3PPR
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

J. Lichtarski, Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: wiodące orientacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,

Wrocław 2014.

J. Lichtarski, Podstawy nauki przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

N.Duraj, A. Pieloch - Babiarz (red.), Przedsiębiorczość: strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu

Łódzkiego, Łódź 2014.

J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorczość bez tajemnic. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

R. Lisowska, J.Ropęga, Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

K. Zięba, Przedsiębiorczość. CeDeWu, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Student zna ogólne zasady komercjalizacji wyników badań oraz zasady przedsiębiorczości indywidualnej K_W31; (uczestnictwo w

dyskusji na wykładach i konwersatorium, przygotowanie studium przypadku),

Student potrafi działać w myśl zasad przedsiębiorczości K_K07;(uczestnictwo w dyskusji na wykładach i konwersatorium, przygotowanie

studium przypadku).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest obecność na zajęciach - dopuszczalne są 2 nieobecności. Dodatkowe nieobecności powinny być

zaliczone na konsultacjach. Na ocenę końcową będzie miała wpływ aktywność studenta na zajęciach, wykonana prezentacja Power

Point, przygotowany esej, którego tematykę i wymogi techniczne podaje Prowadzący zajęcia.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka przedsiębiorczości i czynników ją determinujących;

2. Przedsiębiorczość i jej rodzaje. Charakterystyka przedsiębiorcy;

3. Cykl życia przedsiębiorstwa; otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa;

4.Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw i formy współpracy przedsiębiorstw;

5. Procedura rejestracji działalności gospodarczej;

6. Podatki i składki w działalności przedsiębiorstw;

7. Pozyskiwanie kapitałów i kształtowanie ich struktury w przedsiębiorstwie;

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca w grupie, prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:00 - 18:30, (sala nieznana)
Barbara Roszkowska-Mądra 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.