Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata zwierząt cz.2 320-BS1-1RSZ2
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Berger L. 2000. Płazy i gady - polski klucz do oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Głowaciński Z., Sura P. 2018. Atlas płazów i gadów Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Czarnecki Z., Dobrowolski K.A., Jabłoński B., Nowak E. 1991. Ptaki Europy. ELIPSA, Warszawa.

4. Pucek Z. 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Jędrzejewski W., Sidarowicz W. 2010. Sztuka tropienia zwierząt. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk Białowieża.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia badań terenowych (KA6_WK9)

2. Student potrafi zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania bioróżnorodności fauny kręgowców Polski (KA6_UW2)

3. Student potrafi identyfikować podstawowe grupy systematyczne kręgowców i rozpoznawać gatunki zwierząt kręgowych Polski, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4)

4. Student potrafi planować i organizować pracę własną i grupy (KA6_UO9)

5. Student jest gotów do wykazywania kreatywnej podstawy w rozwiązywaniu problemów wynikłych podczas badań terenowych (KA6_KO2)

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

KA6_WK9, _UW2, _UO9, _KO2 - bieżąca kontrola pracy studentów dokonywana w trakcie obserwacji zwierząt i wykonywania zadań w terenie

KA6_UW4 - test z rozpoznawania krajowych gatunków kręgowców

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca kontrola i ocena stanu wiedzy studentów dokonywana w trakcie wykonywania poszczególnych zadań w terenie.

2. Obecność studenta na zajęciach terenowych.

3. Ocena z testu rozpoznawania krajowych gatunków kręgowców.

Warunkiem zaliczenia zajęć terenowych jest obecność na zajęciach i pozytywna ocena z zaliczenia (test) - rozpoznawanie wybranych gatunków kręgowców krajowych

Zakres tematów:

1. Organizacja zajęć terenowych, wymagania, zasady bezpieczeństwa.

2. Identyfikacja w terenie krajowych gatunków płazów po cechach morfologicznych.

3. Identyfikacja w terenie krajowych gatunków gadów po cechach morfologicznych.

4. Identyfikacja w terenie krajowych gatunków ptaków po cechach morfologicznych.

5. Identyfikacja w terenie krajowych gatunków ssaków po cechach morfologicznych i pozostawionych śladach bytowania.

Metody dydaktyczne:

Obserwacja w terenie krajowych gatunków kręgowców i identyfikacja gatunkowa na podstawie cech morfologicznych z wykorzystaniem kluczy do oznaczania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 17:15, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala zaj-ter
Krzysztof Deoniziak 19/ szczegóły
2 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)