Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 320-BS2-2SEMIV
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana jest według wskazówek prowadzącego seminarium (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych oraz czynniki, w tym finansowe, umożliwiające prowadzenie badań (KA7_UG7)

2. Student potrafi korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie (KA7_UW5)

3. Student potrafi porozumiewać się w języku obcym na poziomie B2+ i korzystać z tej umiejętności podczas wystąpień ustnych i dyskusji (KA7_UK6)

4. Student potrafi samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową i motywować innych do podjęcia takich działań (KA7_UU8)

5. Student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów (KA7_KK1)

6. Student jest gotów do stosowania zasad etyki w życiu codziennym i pracy zawodowej (KA7_KR4)

7. Student jest gotów do stałego poszerzania dorobku zawodowego (KA7_KR5)

Sposoby weryfikacji:

1. Ocena przygotowanych przez studenta prezentacji multimedialnych

2. Bieżąca ocena formułowania pytań i udzielania odpowiedzi przez studenta podczas dyskusji prowadzonej na zajęciach

3. Ocena pracy dyplomowej przed złożeniem jej do Archiwum Prac Dyplomowych UwB (APD)

Metody i kryteria oceniania:

1. Pozytywna ocena prezentacji przygotowanych w oparciu o najnowsze publikacje naukowe i badania własne: przedstawienie założeń pracy, stosowanych metod, otrzymanych wyników i ich dyskusja w świetle dostępnej literatury.

2. Aktywny udział w dyskusji naukowej na zajęciach.

3. Złożenie pracy dyplomowej do Archiwum Prac Dyplomowych UwB (APD).

4. Obecność na seminarium jest obowiązkowa.

Zakres tematów:

W trakcie kursu studenci przygotowują i przedstawiają prezentacje problemu badawczego związanego z tematyką pracy magisterskiej w oparciu o wybrane opracowania naukowe, publikowane w języku polskim i obcym, oraz omawiają wyniki eksperymentów i obserwacji przeprowadzonych w ramach przygotowywanych prac dyplomowych, dyskutują nad zastosowaną metodyką, pod nadzorem promotora pracy przygotowują ostateczne wersje prac magisterskich.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, prezentacja multimedialna, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:45 - 17:15, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala zdalnie
Emilia Brzosko 6/ szczegóły
2 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Anetta Borkowska 3/ szczegóły
3 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Andrzej Bajguz 2/ szczegóły
4 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Paweł Brzęk 1/ szczegóły
5 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Iwona Ciereszko 4/ szczegóły
6 każda środa, 15:45 - 17:15, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala zdalnie
Magdalena Grabowska 2/ szczegóły
7 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Andrzej Gębczyński 1/ szczegóły
8 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Tomasz Hauschild 2/ szczegóły
9 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk 1/ szczegóły
10 każda środa, 15:45 - 17:15, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala zdalnie
Katarzyna Jadwiszczak 3/ szczegóły
11 każda środa, 15:45 - 17:15, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala zdalnie
Aneta Książek 4/ szczegóły
12 każda środa, 15:45 - 17:15, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala zdalnie
Izabela Święcicka 7/ szczegóły
13 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Jan Taylor 3/ szczegóły
14 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Adam Tylicki 2/ szczegóły
15 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Mirosław Ratkiewicz 2/ szczegóły
16 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Ada Wróblewska 1/ szczegóły
17 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Mirosława Kupryjanowicz 3/ szczegóły
18 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Piotr Zieliński 2/ szczegóły
19 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Danuta Drzymulska 4/ szczegóły
20 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Marcin Sielezniew 4/ szczegóły
21 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Andrzej Górniak 2/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.