Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie równoległe 390-FG1-3PR
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Z. Czech. Wprowadzenie do obliczeń równoległych, PWN, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

P. Stpiczyński, M. Brzuszek, Podstawy programowania obliczeń równoległych, UMCS, Lublin 2011.

Jason Sanders ; Edward Kandrot; Łukasz Piwko: CUDA w przykładach : wprowadzenie do ogólnego programowania procesorów GPU, Helion 2012.

Strony internetowe: www.openmp.org, www.mpi-forum.org, developer.nvidia.com

Efekty uczenia się:

K_W24 - ma podstawową wiedzę z zakresu algorytmiki i struktur danych

Ma podstawową wiedzę zna pojęcia z zakresu programowania równoległego

K_U23 - umie napisać złożony program komputerowy w wybranym języku programowania, skompilować go i uruchomić

Umie napisać program komputerowy ralizujący obliczenia równolegle na wybrane architektury sprzętowe

K_U25 - umie wyszukiwać i wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w zasobach Internetu z poszanowaniem własności intelektualnej oraz zasad użytkowania

K_K05 - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych

Metody i kryteria oceniania:

obserwacja i ocena umiejętności, ocena aktywności studenta w trakcie realizacji zajęć, ocena napisanych przez studentów programów komputerowych, dopuszczalne są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności, opuszczenie więcej niż 50% zajęć - student zostanie nieklasyfikowany (brak oceny z przedmiotu)

Zakres tematów:

Procesy w systemie Linux, tworzenie, oczekiwanie, kończenie, podmiana wykonywanego procesu, programy przykładowe. Algorytmy dla modelu obliczeń równoległych z pamięcią wspólną i rozproszonych z wymianą komunikatów. Dyrektywy zrównoleglające interfejsu OpenMP, podstawowe konstrukcje, klauzule, konstrukcje synchronizacyjne. Przykładowe programy wykorzystujące dyrektywy i klauzule interfejsu OpenMP. Podstawowe funkcje biblioteki MPI, komunikatory, przesyłanie wiadomości między parą procesów, komunikacja kolektywna. Przykładowe programy wykorzystujące funkcje biblioteki MPI. Elementy programowania równoległego z wykorzystaniem karty graficznej GPGPU w środowisku CUDA. Przykładowe programy wykorzystujące programowanie równoległe z zastosowaniem karty graficznej GPGPU w środowisku CUDA.

Metody dydaktyczne:

obserwacja i ocena umiejętności, ocena aktywności studenta w trakcie realizacji zajęć, ocena napisanych przez studentów programów komputerowych, dopuszczalne są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności, opuszczenie więcej niż 50% zajęć - student zostanie nieklasyfikowany (brak oceny z przedmiotu)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marian Uba 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.