Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eksperymentalne metody magnetooptyczne 390-FS2-1EMM
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura zalecana:

1. A K Zvezdin and V A Kotov, Modern Magnetooptics and Magnetooptical Materials, Institute of Physics Publishing Bristol and Philadelphia, 1997 (wersja elektroniczna dostępna u prowadzącego wykład).

Literatura dodatkowa:

1. Alex Hubert, Rudolf Schäfer, Magnetic Domains, The Analysis of Magnetic Microstructures, ISBN 978-3-540-64108-7 Springer Berlin Heidelberg New York, 2009.

Efekty uczenia się:

Student:

1. uzyskuje świadomość wagi eksperymentu jako sposobu weryfikacji koncepcji teoretycznych oraz świadomość niepewności eksperymentalnych (K_W03).

2. zna budowę i zasady działania wybranych urządzeń pomiarowych i aparatury diagnostycznej właściwych dla wybranej specjalności w zakresie przewidzianym programem specjalności (K_W34)

3. umie ze zrozumieniem korzystać z komputerowych narzędzi do analizy danych eksperymentalnych i komputerowego sterowania pomiarem (K_U15)

Metody i kryteria oceniania:

Oceny sprawozdań z wykonanych samodzielnie ćwiczeń laboratoryjnych.

Zakres tematów:

1. Równanie falowe, macierze Jonesa

2. Skręcenie, eliptyczność

3. Pomiar skręcenia (obliczenia z zastosowaniem rachunku macierzowego)

4. Anizotropia magnetyczna

5. Cienkie warstwy: odmagnesowanie, anizotropia

6. Efekt Faraday i Kerra (P,L,T)

7. Ćwiczenie laboratoryjne: badanie stanu polaryzacji światła

8. Prezentacja układów magnetooptycznych znajdujących się w ZFM

9. Cyfrowe przetwarzanie i analiza obrazów

10. Ćwiczenie laboratoryjne: struktury domenowe

11. Ćwiczenie laboratoryjne: histereza magnetyczna

Metody dydaktyczne:

Symulacje komputerowe, zajęcia laboratoryjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Tekielak 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)