Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy - j.rosyjski 340-AS1-1LEKR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Жили-были, 28 уроков для начинающих, Варшава 2009.

Wrzesińska A., От А до Я, Łódź 2013.

Literatura uzupełniająca:

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 1, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1: Zna i rozumie zjawiska, procesy i systemy językowe oraz teorie wyjaśniające zależności między nimi - test kontrolny, praktyczne ćwiczenia

KA6_WG4: Zna i rozumie terminologię ogólną oraz podstawowy aparat metodologii badań z zakresu językoznawstwa - test kontrolny

KA6_WG9: Zna i rozumie podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji - ocena pracy w trakcie zajęć

KA6_WK1: Zna i rozumie problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją i ich powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji - wypowiedź ustna, test kontrolny

KA6_WK3: Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego - ocena pracy w trakcie zajęć, prac domowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I i II semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

Zaliczenie na ocenę na ostatnich zajęciach w semestrze, forma pisemna, zdalnie, w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem systemu USOSmail.

Skala ocen:

DST 51%-59%, DST+ 60%-69%, DB 70%-79%, DB+ 80%-89%, BDB 90%-100%

Nieobecności należy usprawiedliwić (przedstawić odpowiedni dokument) na następnych zajęciach lub konsultacjach. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej podczas konsultacji zdalnie w czasie rzeczywistym na platformie Blackboard. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Фонетика и орфография (Fonetyka i ortografia). Nazwy przedmiotów z najbliższego otoczenia, nazwy członków rodziny i zwierząt, zwroty powitalne i pożegnalne, nazwy dni tygodnia.

2. О себе (O sobie) Autoprezentacja, zainteresowania.

3. Где живёшь? (Gdzie mieszkasz?) Nazwy państw, narodowości.

4. Числа в нашей жизни (Liczby w naszym życiu). Określanie czasu i miejsca zdarzeń. Określanie wieku.

5. Внешность (Wygląd zewnętrzny). Słownictwo charakteryzujące wygląd człowieka.

6. Поездка (Wyjazd). Słownictwo związane z podróżą.

7. Разговор дома (Rozmowa w domu). Słownictwo dotyczące domu i jego wyposażenia. Obowiązki domowe.

8. Ложные друзья переводчика (Fałszywi przyjaciele tłumacza). Pary słów podobnie brzmiących, ale mających inne znaczenie.

9. День из жизни студента (Dzień z życia studenta). Czynności wykonywane w ciągu dnia.

Zagadnienia gramatyczne:

1. Alfabet języka rosyjskiego

2. Samogłoski i spółgłoski

3. Wymowa spółgłosek i samogłosek

4. Akcent i intonacja, sylaby akcentowane i nieakcentowane

5. Rzeczowniki żywotne i nieżywotne

6. Rodzaj rzeczowników, liczba rzeczowników

7. Odmiana rzeczowników, przypadki

8. Odmiana czasowników (I koniugacja, II koniugacja)

9, Czas teraźniejszy, czas przeszły

10 Czas przyszły prosty, czas przyszły złożony

11. Czasowniki nieregularne

12. Tworzenie trybu rozkazującego

13. Tryb przypuszczający

14. Przymiotniki rodzajowe końcówki przymiotników, odmiana przymiotników

15. Krótka forma przymiotników, stopniowanie przymiotników

16. Odmiana zaimków

17. Liczebniki: główne i porządkowe, odmiana, określenie godziny

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, (sala nieznana)
Gocha Kvantaliani 20/99 szczegóły
2 każda środa, 18:30 - 20:00, (sala nieznana)
Gocha Kvantaliani 18/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.