Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJF1 - umiejętności łączone 340-FA1-1PNFU
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Alter Ego 2 plus (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) Hachette, Paris, 2012

-materiały z innych metod języka francuskiego

Efekty uczenia się:

1. Student lub studentka rozumie wypowiedzi i często używane zwroty związane z życiem codziennym.

2. Student lub studentka potrafi wypowiadać się pisemnie w sposób prosty i jasny na podstawowe tematy z życia codziennego. Potrafi napisać list oficjalny bądź przyjacielski.

3. Student lub studentka zna podstawowe zasady systemu morfo-syntaktycznego na poziomie A2 i potrafi swobodnie się nimi posługiwać.

Uwagę podczas zajęć zwraca się na sprawności łączone takie jak rozumienie tekstu pisanego oraz słuchanego, pisanie i mówienie.

Metody i kryteria oceniania:

-sprawdziany co dwa bloki tematyczne ( dwa Dossiers). Sprawdzanie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz znajomości struktur leksykalnych.

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (10 punktów)

- wypowiedź ustna (tematyka z bieżących zajęć) 20 punktów

- 4 nieobecności nieusprawiedliwione ( 60 godz. zajęć)

Przekroczenie nieobecności skutkuje obniżeniem oceny końcowej z zajęć.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie min. 55 % sumy punktów z poszczególnych sprawdzianów.

Wszystkie zaliczenia ustne oraz pisemne odbywają się przy włączonych kamerach.

Zakres tematów:

1. Stosunki międzyludzkie

2. Szukanie pracy, doświadczenie zawodowe, praca

3. Francja i Francuzi, turystyka

4. Media: prasa, telewizja, radio, Internet

5. Przyszłość, działalność charytatywna, marzenia

6. Wyzwania, wyczyny, zmiany w życiu zawodowym lub prywatnym

7. Edukacja, życie kulturalne, czytelnictwo

8. Życie w mieście

Metody dydaktyczne:

Praca w parach, praca indywidualna, metoda podawcza

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Aleturowicz, Robert Szymula 16/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Edyta Sacharewicz 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)