Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium "Trauma studies a kobiece doświadczenie wojny" 340-PS2-1KON3
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Aleksandra Gruszczak, Czarne światło. Analiza zjawiska powojennej traumy społecznej w kulturze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2017.

Antologia studiów nad traumą, pod red. Tomasza Łysaka, przekład Tomasz Bilczewski, Katarzyna Bojarska, Jan Burzyński, Anna Kowalcze-Pawlik, Agnieszka Rejniak-Majewska, Kraków 2015.

Lawrence L. Langer, Świadectwa Zagłady. W rumowisku pamięci, tłum. Marcin Szuster, Warszawa 2015.

Anna Branach-Kallas, Wstęp, [w:] Tejże, Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej, Toruń 2014

Teoria traumy jako siła lektury. Cathy Caruth w rozmowie z Katarzyną Bojarską, „Teksty Drugie”, 2010, nr. 6.

Antoni Kłodziński, Tzw. „KZ-Syndrom”. Próba syntezy, „Przegląd Lekarski” 1970, nr 1, s. 20, https://www.mp.pl/auschwitz/volumes/171120,volume-1970.

Roman Leśniak, Poobozowe zmiany osobowości byłych więźniów obozu koncentracyjnego Oświęcim – Brzezinka, „Przegląd Lekarski” 1965, nr 1, s. 13-20.

Maria Orwid, Socjopsychiatryczne następstwa pobytu w obozie koncentracyjnym Oświęcim – Brzezinka, „Przegląd Lekarski” 1964, nr 1, s. 17-30.

Efekty uczenia się:

KA7_WG2 KA7_WK1 KA7_WGK1 KA7_WGK2 KA7_ UWKOU2 KA7_UWKOU3 KA7_UWKOU4 KA7_KKO3

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji:zaliczenie ustne, aktywność na zajęciach

Zakres tematów:

1. Ogólne informacje o sytuacji w systemie KL.

2. Sytuacja kobiet w obozach koncentracyjnych, podłoża traum.

3. Najczęstsze kobiece poobozowe traumy.

4. Interpretacja zapisów traum (wybrane, wskazane przez prowadzącego fragmenty z literatury obozowej)

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: heureza, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.