Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej cz. 1 340-RP1-1HLR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- utwory, zjawiska i procesy literackie oraz teorie wyjaśniające ich kulturowe podłoże i zależności między nimi (KA6_WG3),

- podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy literatury danego obszaru językowego (KA6_WG10).

Absolwent potrafi:

- analizować typowe problemy filozoficzne istotne dla nauk z dziedziny humanistycznej (KA6_UW5),

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu literaturoznawstwa z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych (KA6_UK3),

- brać udział w debacie w języku obcym, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich (KA6_UK4).

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy (KA6_KK1),

- uczestniczenia w życiu kulturalnym w jego różnorodnych formach (KA6_KO5).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin po semestrze II w formie pisemnej, przesłany przez USOSmail. .

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i obecność na wykładach.

Zakres tematów:

1. Periodyzacja literatury rosyjskiej. Ogólna charakterystyka literatury staroruskiej. Folklor rosyjski. Wpływy Bizancjum – 2 godz. .

2. Piśmiennictwo okresu ogólnego wschodniosłowiańskiego (X – XII wiek) – 4 godz.

3.Piśmiennictwo okresu rozdrobnienia feudalnego i niewoli tatarskiej i okresu powstania zjednoczonego państwa moskiewskiego – 2 godz.

4. Literatura zjednoczonego państwa moskiewskiego – 2 godz.

5. Początki literatury nowożytnej. Literatura drugiej połowy XVII wieku – 2 godz.

6. Od baroku do klasycyzmu. Sentymentalizm. Literatura lat 30-tych – 60-ch XVIII wieku – 2 godz.

4. Ogólna charakterystyka literatury rosyjskiej XIX wieku (1801 –1825). Twórczość Iwana Kryłowa – 2 godz.

5. Neoklasycyzm, preromantyzm w literaturze rosyjskiej XIX wieku – 2 godz.

6. Literatura rosyjska XIX wieku – lata 1826 – 1842. Charakterystyka ogólna – 2 godz.

7. Twórczość Aleksandra Puszkina – 4 godz.

8. Twórczość Michaiła Lermontowa – 2 godz.

9. Twórczość Mikołaja Gogola – 4 godz.

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Halina Twaranowicz 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)