Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka angielskiego 390-FS2-1LJA
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Materiały autorskie prowadzącego

Literatura specjalistyczna:

Academic Vocabulary in Use – Michael McCarthy, Felicity o’Dell, Cambridge

The Complete Guide to TOEFL - Bruce Rogers, Thomson / Heinle

Harrison, R. (2011).

Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Philopot S., Curnick, L. (2007).

- artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców I serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com, www.euronews.net;education.about

breakingnewsenglish.com education

https://en.wikibooks.org/wiki

- Ted.com

- kurzgesagt

- www.sciencealert.com

- lingua.com

- autorskie materiały prowadzącego

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych, konwersacje, praca w grupie, dyskusja, prace pisemne.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianów, testów, kartkówek, prac pisemnych,

- obecność i aktywny udział w zajęciach.

- zaliczenie na ocenę pozytywną modułów e-learning

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec I semestru;

egzamin (część ustna) po zaliczeniu 1 semestru.

Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Obowiązujące kryteria na poszczególne oceny:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zakres tematów:

Zagadnienia dotyczące dziedziny fizyki

1. Praca ze słownictwem akademickim.

2. Umiejętności akademickie: nauczanie online.

3. Opisywanie faktów, liczb, diagramów, grafów.

4. Analiza wyników badań. Raporty.

5. Przedstawienie argumentów, wyników badań.

6. Porównywanie faktów,klasyfikowanie, opis problemów.

7. Streszczanie tekstów naukowych.

8. Czytanie selektywne i szczegółowe tekstów naukowych.

9. Spójność akademicka. Konsekwencje plagiatu.

10. Prowadzenie spotkań. Zwroty związane z wyrażaniem opinii, (nie)zgadzaniem się z rozmówcą.

11. Pisanie abstraktów artykułów naukowych i popularnonaukowych.

12. Czytanie literatury specjalistycznej.

13. Brachyterapia

Zagadnienia e-learningowe:

1. 5 faktów o kształcie fizyki

2. Poglądy Prof. Stephen Hawking’a dotyczące sztucznej inteligencji.

3. Chandra’s observatory.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych, konwersacje, praca w grupie, dyskusja, prace pisemne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 2002
Agnieszka Górska 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.